Guernsey (wjacezmyslnosć)

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Guernsey móže być:

  • Guernsey – druha najwjetša britiskich kanalowych kupow

kaž tež swójbne mjeno slědowacych wosobow:

Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije