Gotika

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Gotiska katedrala Notre-Dame de Reims, wusahowacy přikład francoskeje gotiki.

Gotika woznamjeni epochu europskeje architektury a wuměłstwa srjedźowěka. Wona nasta wokoło 1140 w Île-de-France (Paris a wokolina) a traješe sewjernje Alpow hač do něhdźe 1500–1550. W dobje do toho přewahowaše twarski a wuměłski stil romaniki, w dobje po tym stil renesansy. Gotiski twarski stil dobu zdźěla hač do baroka přetraje a zbudźi w neogotice jako družina historizma nowy zajim. Gotiski stil hodźi so jenož w architekturje jasnje wotmjezować, mjeztym zo so w plastice a molerstwje stilistiske elementy zdźěla z druhimi dobami kryja.

Gotika běše doba zwobraznjenja křesćanskich idejow a so při tym we wulkej měrje symboliki a alegorije posłuži. Wusahowaca wuměłska stwórba doby je gotiska katedrala, kotraž jako wšowopřijaca wuměłska twórba architekturu, plastiku a (škleńčne) molerstwo srjedźowěka zjednoći. W architekturje so nimo toho doby zažneje, wysokeje a pózdnjeje gotiki rozeznawaja, kotrež so we wšelakorych europskich kulturnych krajinach k rozdźělnemu časej přewzachu a so potom zdźěla njewotwisnje wot so dale wuwichu.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Gotika – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije