K wobsahej skočić

George Bush

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

George Bush je mjeno dweju něhdyšeju prezidentow Zjednoćenych statow:

Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije