Diskusija:Společnost přátel Lužice

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
z Diskusija z wužiwarjom:Tchoř --Tchoř 00:24, 3. měr 2010 (CET)

Witaj Tchoře. Sy nastawk wo Společnost přátel Lužice pod tutym hornjoserbskim titulom wutworił. Ale hornjoserbski titul njewotpowěduje čěskemu titulej. Mjeno tutoho čěskeho towarstwa by hornjoserbsce rěkało: Towarstwo přećelow Łužicy. Wěsće, to je towarstwo ze zaměrom, přećelstwo mjez Čechami a Serbami hladać, ale mjeno towarstwa je swójske mjeno, je lěpje, jo dokładnje přełožować a nic interpretować. Nimo toho, mam za lěpje, słowo "towarstwo" město "towaršnosć" wužiwać, dokelž "towaršnosć" so bóle w zmysle "čłowjeska towaršnosć", "stat a towaršnosć" wužiwa a nic we woznamje "organizacija". Za tutón woznam je "towarstwo" běžniše. Tuž: Namjetuju tekst wot Towaršnosć přećelow Serbow do Towarstwo přećelow Łužicy přesunyć. Postrowy, --Michawiki 15:12, 2. měr 2010 (CET)

Ja wěm, zo to njeje přełožk, ale interpretacija. Ale njeje to moje interpretacija, je to serbske mjeno dla žórłaSerbskich nowin. Dokelž serbske mjeno njeje wěste, přesunył sym tekst do Společnost přátel Lužice.--Tchoř 15:34, 2. měr 2010 (CET)
Aha. Někak njejsym wěrił, zo ty to činiš, bjeztoho zo maš žórło. Ale nastawk w Serbskich Nowinach ani dopokaz njeje, je dokład, wjace nic. Njewěrju, zo to je oficielne hornjoserbske mjeno. Najčisćiše rozrisanje by było, hdy by oficielne hornjoserbske mjeno eksistowało, kotrež je w čěskim registru towarstwow zregistrowane. Myslu sej, zo to abo něšto podobne tež w Čěskej eksistuje. Sym čłon esperantoweho towarstwa a při załoženju towarstwa smy nimo němskeho mjena tež esperantowe mjeno registrować dali. Bychmy so dyrbjeli čěske towarstwo prašeć, hač je dało hornjoserbske towarstwowe mjeno registrować. Postrowy, --Michawiki 20:52, 2. měr 2010 (CET)
We wustawkach towarstwa njeje žane hornjoserbske mjeno naspomnjene. Postrowy, --Michawiki 21:07, 2. měr 2010 (CET)
Dobry wječor, sym přeswědčeny, zo Michawiki ma prawje. Towarstwo je zjednoćenstwo, towaršnosć je skerje towaršnosć jako strukturowana mnohosć ludźi powšitkownje (moja definicija je najskerje jara lajska, njejsym sociolog): na př. demokratiska towaršnosć. To je wězo jenož mój nahlad.--Henriku 22:00, 2. měr 2010 (CET)
Wužiće słowa towaršnosć we woznamje zjednoćenstwo je po mojim zdaću přez němski wliw nastało: Gesellschaft der Freunde der Lausitz. Kelkož wěm, je to w čěšćinje podobnje kaž w němčinje: společnost woznamjenja towaršnosć (w powšitkownym zmysle) kaž tež towarstwo w zmysle zjednoćenstwa. Sym googlował a wšě štyri móžnosće namakał: Towaršnosć/Towarstwo přećelow Serbow a Towaršnosć/Towarstwo přećelow Łužicy. Postrowy, --Michawiki 22:18, 2. měr 2010 (CET)
Haj, maće prawje, Michawiki. Ja sej myslu, zo najbóle kompetentny, štož serbske mjeno tutoho towarstwa nastupa, je profesor Leoš Šatava z Praskeje univerzity, kiž lěta dołho w Budyšinje skutkowaše a něhdźe 35 lět je z aktiwnym sobustawom "towarstwa přećelow Łužicy". Móžu jemu mejlku napisać a so woprašeć, što wón měni. Jak pak ženje njebych prajił "Towaršnosć přećelow atd.". Wjele dobroh, --Henriku 22:30, 2. měr 2010 (CET)
Witaj Henriku. Dwěluju, zo prof. Šatava móže definitiwnu wotmołwu dać. Ale zda so, zo wón Towarstwo přećelow Łužicy preferuje. Při googlowanju sym nastawk ze serbskeho časopisa Rozhlad, wudaće 2/2007, namakał, kotryž wón je spisał. Nadpismo nastawka je: Towarstwo přećelow Łužicy - stolětny móst mjez ludami. A w prěnim wotstawku tutoho nastawka pisa: "Jedna so wo Společnost přátel Lužice (SPL); do serbšćiny so tute zapřijeće přewažnje jako Towarstwo přećelow Serbow přełožuje." Krótko prajene, zda so, zo Towarstwo přećelow Łužicy je najkorektniši wuraz, ale Towarstwo přećelow Serbow najběžniši. Postrowy, --Michawiki 23:31, 2. měr 2010 (CET)
Pomazy, Michawiki. Hdyž Leoš Šatava a ja běchmoj młodaj, rěkaše wone towarstwo "Sbor pro studium lužickosrbské kultury při Společnosti Národního muzea v Praze". Nó haj... W tutej diskusuji mni dźe wosebje wo wěcownik "towarstwo", mi so zda bóle adekwatny hač "towaršnosć". Božemje a wjele dobroh, --Henriku 12:19, 3. měr 2010 (CET)
Witaj Henriku. Haj, towarstwo ma přeměnjate stawizny. Krótki zarys stawiznow tutoho towarstwa namakaš tu. Ale najskerje znaješ tutu stronku. Msylu, mjez mało ludźimi, kotřiž su tu w hsbwp aktiwni, knježi přezjednosć, zo towarstwo je najlěpše słowo. Je jenož wažnje, zo mamy tu we Wikipediji jednotnosć, jednotne wužiwanje. To so ani nic přeco njeporadźi, ale dyrbimy znajmjeńša spytać jednotnosć wutworić. Woprawdźite rěčne wužiće bohužel jednotne njeje. Tak widźane je naš rozsud jenož doporučenje. Ale móžemy tež w teksće alternatiwne mjeno/a w spinkach podać. Postrowy, --Michawiki 15:40, 3. měr 2010 (CET)
Wjerš pomazy, Michawiki. Sym přezjedny, zo "towarstwo" je bóle adekwatne hač "towaršnosć". Štož te druhe, "historiske" mjena nastupa, to bě jenož dopomnjenka. Wažne je, zo skutkuje wone towarstwo a zo skutkujemy tež my.
Kaž bě to raz w Radworčan cyrkwi na kemšach njebohi farar Józef Nowak prajił: Bóh žohnuj serbski lud a łužisku zemju...
Wobdźiwam Twoju dobru serbšćinu, wjele dobroh,--Henriku 16:39, 3. měr 2010 (CET)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije