Diskusija:Połobšćina

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kak tomu je "wočiwidne, zo je połobšćina pólšćinje a kašubšćinje podobna?" Runje za woči to widźeć njeje, dyrbiš chětro abstrahować, potom so podobnosće wězo namakaja ... Ale runje tak k hornjo- a delnjoserbšćinje (přir. dsb.: ato - nan, papa)--Nepl 21:59, 28. feb 2007 (CET)

Z podateho přikłada widźimy na př. tež "bliskosć k němčinje":

wordoj = werde

rik komaj = Reich komme

bringoj = bringe

warsükongę = Versuchung

losoj = (er)löse ...

Wězo, to njeje "bliskosć", ale posledni stadij rěče do dospołneje asimilacije. Trjebamy jenož raz do našich dźensnišich internetowych forumow pohladać. Tam mamy nimale samsny rěčny staw. Jeli sej rěč dale tak naměšamy, potom ničo wjace wyše njewostanje, forštejste :-)--Nepl 22:03, 28. feb 2007 (CET)

Dobry dźen, Neplo. Čitach, zo połobšćina je rěč Lechickeje skupiny zapadosłowjanskich rěčow. Tuž je podobna pólšćinje a kašubšćinje. Bohužel nimam knihu wo tutej rěči. Tuž jenož znam internetowe žórło: [1]. Połobšćina měła nazalowe wokale, kaž hinaše Lechicke rěče. Ale na stronje w čěšćinje čitach, zo někotre słowa su podobne mjez połobšćinu a hornjoserbšćinu: [2]. Postrowy --Tlustulimu 12:19, 1. měr 2007 (CET)

Druha warianta wot "Wótče naš"[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry dźeń. Runje namakach druhu wariantu wot "Wótče naš" na stronomaj Otche nash (Polabian) a Titus-projekt uniwersity w Frankfurće nad Mohanom. Myslu, zo tuta strona je bóle seriozna hač nětko wužiwana warianta. Što mysliće? Postrowy --Tlustulimu 3. decembra 2011, 13:59 (CET)[Antworten]

Čehodla mysliš, zo ta wersija na serwerje uniwersity Frankfurta je seriozniša? Jenož, dokelž je wona na serwerje uniwersity? Po mojim zdaću to hišće njeje garantija za spušćomnosć jeho wersije. Rozsudna je spušćomnosć žórła. Tež dźěło někajkeje wědomostnika njegarantuje spušćomnosć, Ta wersija na serwerje uniwersity zda so mi dosć němsce wobwliwowana być. Postrowy, --Michawiki 3. decembra 2011, 22:05 (CET)[Antworten]
Myslu, zo ta wersija na serwerje uniwersity Frankfurta je seriozniša, dokelž tež čitach, zo wosoby, kotrež słowa a sady w tutej rěči pisachu, wužiwachu wjele słowow z němčiny resp. delnjoněmčiny jako požčonki w teksće. Tuž, jeli su dosć tajkich požčonkow w tekstach, by wěsće prawopis bóle mjenje němsce wobwliwowany być měł. Nimo toho runje namakach třeću wersiju teksta w knize "Überblick über die indogermanischen Sprachen" wot W.B. Lockwood, na stronje 196. Bohužel tam faluje poslednja sada, kotraž nětko je w nastawku. Hlej tež diskusiju němskeho nastawka. Postrowy --Tlustulimu 4. decembra 2011, 17:05 (CET)[Antworten]
Myslu sej, zo hodźi so ćežko posudźować, kotra wersija je seriozna a kotra nic. Je cyle móžno, zo wšě wersije su seriozne, njewotwisnje wot prawopisa. Wěrju, rěčny teritorij połobšćiny je wjetši hač tón drjewjanopołobšćiny a dyrbimy z rěčnymi rozdźělemi znutřka połobšćiny ličić. A to je jenož městne/geografiske hladanišćo, je tež móžno, zo te wersije so časnje rozeznawaja. Wersija ze sylnym němskim wliwom je snano jara młoda a ta ze snadnišim němskim wliwom snano starša. Ale to njemóžu posudźić. Namjetuju, ze wšěmi wersijemi runohódnje wobchadźeć a wšě tři wersija naspomnić.

Mapa[žórłowy tekst wobdźěłać]

Połobjenjo

Dobry wječor, ludźo. Runje namakach mapu za tutón nastawk. Ale mapa wobsahuje čěski wopis. Štó snadź ma lóšt tekst do serbšćiny přełožić abo samo nowu mapu wutworić? Postrowy --Tlustulimu 3. decembra 2011, 19:55 (CET)[Antworten]

Je tuta mapa spušćomna? We wopisanju njeje nihdźe žórło podate. Awtor mapy je ju sam wutworił, ale njeje podał, na kotrym zakładźe. Postrowy, --Michawiki 3. decembra 2011, 22:14 (CET)[Antworten]
Nó haj, to so žno hodźi. Ničo druhe w stawizniskich knihach tež njenamakaš. -- 77.12.212.167 4. decembra 2011, 09:07 (CET)[Antworten]
Nó, to je móžno, ale tuchwilu je to jenož twjerdźenje, chibazo móžeš znajmjeńša tajku stawiznisku knihu jako žórło podać. We wokomiku te ta mapa jenož priwatne dźěło čěskeho wužiwarja wikipedije. -- Ale nětko něšto cyle druhe: Twoja sada pokazuje, zo sy Serb. Nimaš lóšt wužiwarske mjeno přiwzać a stajnje tu w hornjoserbskej Wikipediji sobu dźěłać? Postrowy, --Michawiki 4. decembra 2011, 16:44 (CET)[Antworten]
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije