K wobsahej skočić

Bjedrich II.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Bjedrich II. je mjeno slědowacych knježićelow:

Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije