Bernice Johnson Reagon

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Bernice Johnson Reagon (* 4. oktobra 1942) je spěwarka, komponistka, wědomostnica a socialna aktiwistka ze Zjednoćenych statow Ameriki, kotraž je a-cappella skupinu Sweet Honey in the Rock załožiła.

Zažne žiwjenje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Bernice Johnson Reagon je dźowka baptistiskeho fararja J.J. Johnson a je so w juhozapadnej Georgia narodźiła. W jeje swójbje a we wokoliny hraješe hudźba přewšo wažnu rolu. W lěće 1959 zastupi do Albany State College, hdźež studowaše hudźbu. Tam so prěni raz zaběra z politiskimi aktiwitami. Wot tutoho časa bě Reagon ze sobustawom hibanja za prawa čornych (Black Civil Rights Movement) a wobdźěleše so na Freedom Singers, skupina kotraž bě organizowana wo studentskeho komiteja (Student Non-violent Coordinating Comitee). W lěće 1960 wuda so na Cordella Reagona, kotrehož je w tutej skupiny zeznała.

Karjera[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Reagon je specialistka w předmjeće afroameriskich ertnych stawiznow a tradicijow protesta. W lěće 1992 wobdźěli so na Emmy-mytowanej dokumentaciji "The songs are free". Wona je dźěłała jako konsultantka za hudźbu, producentka, komponistka a sobuskutkowarka wšelakich mytowanych filmowach projektow. Nimo toho bě producentka a powědarka w rozhłosowym projekće "Wade in the water", kotryž zaběra so z afrisko-ameriskim tradicijemi w duchownej hudźby. Reagon je profesorka emeritus w stawiznach na uniwersiće we Washington D.C. a ma titul Curator Emeritus na Smithsonian Institute´s National Museum of American History we Washingtonje. Nimo toho bě wona w lětach 2002-2004 ze profesorku za wuměłstwo na Spelman College w Atlanće. Jeje dźowka Toshi Reagon je mjeztym sama spěwarka w tradiciji folk-hercow.

"Life's challenges are not supposed to paralyze you, they're supposed to help you discover who you are." -- Bernice Johnson Reagon (Wužadanja žiwjenja njejsu stworjene, zo bychu tebje zničili, ale zo bychu tebje pomhałe wotkryć štó ty sy.)

Mytowanja a počesćenja[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

W lěcé 1995 dósta Reagon myto Charlesa Frankela. Nimo toho dósta 9. lětne myto Heinz Award we wuměłstwje a čłowjekosći, kotrež spožči Heinz Family Foundation.

In April 2009, Roger Brown, president of Berklee College of Music, presented Reagon with an honorary doctoral degree.

Eksterne wotkazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije