K wobsahej skočić

Asimilacija (fonetika)

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Asimilacija je připodobnjenje zwukow. Wona so dźěli do wšelakich skupinow po swojich charakteristikach. Jeli njeńdźe wo připodobnjenje zwukowu, ak matej direktny kontakt, powědamy wo dalokoasimilaciji, na př. hs. wocućić --> woćućić (dźensa zwjetša z restituowanym prefiksom wotućić).

Asimilacija potrjechi městno artikulacije rowno jako wašnju a fonaciju.

Jeli so slědowacy zwuk po předchadźacem zwuku změni, powědamy wo progresiwnej asimilaciji, jeli so předchadźacy zwuk po slědowacym zwuku změni, mamy regresiwnu asimilaciju. Za němčinu je progresiwna asimilacija typiska, za serbsku rěč regresiwna.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije