K wobsahej skočić

Šćuka

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Europska šćuka

Šćuka (Esox lucius) je rubježna ryba, kotraž docpě starobu wot 15 do 30 lět a wahu wot hač do 30 kg. Wona je 1 – 1,50 m wulka a je mjasožračk. Šćuka ma zelenošere błysćace šupy a je samotar. Šćuka njeje wohrožena.

Žiwjenski rum[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Šćuka je na sewjernej połkuli žiwa, najradšo w běžacej wodźe. Šćuka je w słódkej a w słonej rěčnej wodźe žiwa. Šćuku nadeńdźeš husto při brjoze w rohodźi. Tam čaka na jeje žratwu.

Cyroba[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Šćuka je rubježna ryba a z tym tež mjasožračk. Na lěto žerje wona wokoło 40 kg cyroby. Najhusćišo su to tamny ryby, rakowe zwěrjata ale tež amfibije. Njewšědnje je tež zo knježi mjez šćukami kanibalizm. To rěka zo so šćuki tež mjez sobu žeru. Přez jeje dołhe, pyskojte kusadło móže šćuka jeje cyrobu lochko rozkusać. Šćuka je jara agresiwna. Wšo štož je do puća přińdźe wona zežerje. Zežerje samo wodowy ptački a hrymzaki. Wona spóžera cyrobu we wulkich kuskach.

Rozmnoženje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Šćuka je samotar. Wona je wot třećeho žiwjenskeho lěta splažna. Wona poruje so w měrcu hač do apryla. Wone wotběži tak, zo mužik wo žonku wojuje a ju po boju wopłodźić smě. Po wopłodźenju so žónki blisko brjoha połoža a wotpołoža tam wot jich čełowej waze wotwisace hač do 500000 jejow, kotrež su při spódnowódnych rostlinow přičinjene. Po třoch tydźenjach wurostu z jejow larwy, kotrež so jara skoku dale wuwija a kotrež z wulkosću wot dweju centimetrow hižo młodźata tamnych rybow nadpadnu.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Šćuki – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije