Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
(ze strony „Main Page” sposrědkowane)
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska wikipedija 8.645 nastawkow. Zwostanje potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Internet-news-reader.svg

Nowinki


W pólskich Słubicach blisko Frankobroda nad Wódru su Wikipediji pomnik stajili, zdźěleja „Serbske Nowiny“ 22. oktobra:

„Pomnik za Wikipediju Słubice. Najwjetšemu wirtuelnemu leksikonej swěta Wikipediji wěnuje Pólska pomnik. W Słubicach, partnerskim měsće Frankfurta n. W., wotkrychu za to dźensa skulpturu. Štyrjo sylni mužojo zběhaja swětowu kulu, zestajenu z puzzlowych dźělow, dowysoka. Twórc pomnika je armenski wuměłc Mihran Hakobyan. Skulptura płaći 15 000 eurow. Kóšty přewzało je město Słubice.“

Naš nastawk měsaca

Adolf-Černý 1914.png

Adolf Černý, spisowaćel, ludowědnik, słowjanski kulturny prócowar, diplomat Čěskosłowakskeje republiki a čěski přećel Serbow narodźi so 19. awgusta před 150 lětami w Hradcu Královym. Swoje lyriske twórby wozjewi pod pseudonymom Jan Rokyta.


wjace  

Wobraz tydźenja

Esmeraldas woodstar.jpg

de:Esmeraldaselfe (Chaetocercus berlepschi) na kćenju Kohleria spicata (Gesneriaceae) při Ayampe, Manabi prowinca, Ekuadorska.

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Jan Radyserb-Wjela.
  • běše Jan Radyserb-Wjela po ludowej šuli čeladnik, prjedy hač so jemu wukubłanje na wučerskim seminarje zmóžni?
  • so „prakatastrofa 20. lětstotka“ hakle měsac po atentaće w Sarajewje započinaše?
  • liči Serbski muzej Budyšin dźensa něhdźe 35.000 pozicijow?
  • nakładowaše spěchowar serbskeje literatury Jakub Herman dwaceći lět dołho beletristiski časopis „Łužica“?
  • běše tež Franc Kral mjeze sobuzałožerjemi Domowiny?


Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

2. 12. 2010 Pawoł Nowotny zemrěł • 3. 12. 1771 serbski biskop Jakub Wóski z Baerenstamma zemrěł • 3. 12. 1822 Korla Awgust Kocor so narodźił • 7. 12. 1983 Jurij Kubaš-Worklečan zemrěł • 9. 12. 1713 Jan Michał Budar so narodźił • 12. 12. 1897 Jaroměr Hendrich Imiš zemrěł • 13. 12. 1862 załoži so Towarstwo Cyrila a Metoda15. 12. 1990 załoži so Zwjazk serbskich wuměłcow15. 12. 1932 Mikławš Žur zemrěł • 16. 12. 1819 Jaroměr Hendrich Imiš so narodźił • 16. 12. 1904 Juro Surowin zemrěł • 21. 12. 1889 Křesćan Bohuwěr Pful zemrěł • 23. 12. 1952 Adolf Černý zemrěł • 29. 12. 1905 Jurij Łusčanski zemrěł


Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije