Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
(ze strony „Main Page” sposrědkowane)
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska wikipedija 8.184 nastawkow. Zwostanje potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Bautzen Theater.JPG

Němsko-Serbske ludowe dźiwadło (krótko NSLDź) w Budyšinje je jeničke dwurěčne powołanske dźiwadło w Němskej a zdobom wažna institucija serbskeje, němskeje a serbsko-němskeje kultury.

2013 swjećeše NSLDź 600 lět dźiwadźelenje w Budyšinje, 65 lět serbske powołanske dźiwadło, 50 lět zjednoćenje Měšćanskeho dźiwadła a Serbskeho ludoweho dźiwadła na Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a dźesaćlětne wobstaće dźiwadła na hrodźe.


wjace  

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

3. 4. 1773 Hadam Bohuchwał Šěrach zemrěł • 4. 4. 1998 Anton Nawka zemrěł • 7. 4. 1847 załoženje Maćicy Serbskeje9. 4. 1598 Jan Krygaŕ so narodźił • 13. 4. 1976 Marja Kubašec zemrěła • 13. 4. 1927 Jurij Młynk so narodźił • 15. 4. 1740 Abraham Frencl zemrěł • 16. 4. 1863 Ludvík Kuba so narodźił • 16. 4. 1864 Jurij Kral so narodźił • 20. 4. 1946 Pawoł Wirth zemrěł • 21. 4. 1821 Michał Rostok so narodźił • 21. 4. 1926 Jurij Pilk zemrěł • 24. 4. 1896 Marja Grólmusec so narodźiła • 24. 4. 1942 Fryco Rocha zemrěł

apryl  

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Jakub Herman (1836–1916).
  • nakładowaše spěchowar serbskeje literatury Jakub Herman dwaceći lět dołho beletristiski časopis „Łužica“?
  • běše tež Franc Kral mjeze sobuzałožerjemi Domowiny?
  • bě na Sedle pola Zhorjelca prawdźepodobnje hłowne městno słowjanskeho kmjena Bjezunčanow?
  • je samo Goethe krajinowe rysowanki Hendricha Božidara Wjele wobdźiwał?
  • su w Mezopotamiskej hižo wokoło 4.000 do Chr. piwo znali?Encyklopedija

Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije