Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska wikipedija 8.210 nastawkow. Zwostanje potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Adolf-Černý 1914.png

Adolf Černý, spisowaćel, ludowědnik, słowjanski kulturny prócowar, diplomat Čěskosłowakskeje republiki a čěski přećel Serbow narodźi so 19. awgusta před 150 lětami w Hradcu Královym. Swoje lyriske twórby wozjewi pod pseudonymom Jan Rokyta.


wjace  

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 8. 1656 Jakub Xaver Ticin so narodźił • 6. 8. 1944 Marja Grólmusec w KZ Ravensbrück zahinyła • 8. 8. 1947 zakładny kamjeń za nowy Serbski dom połoženy • 11. 8. 1946 Marjana Domaškojc zemrěła • 11. 8. 1906 Pawoł Wirt so narodźił • 15. 8. 1850 załoženje Serbskego towaristwa Dołojcneje Łužyce17. 8. 1693 Jakub Xaver Ticin zemrěł • 19. 8. 1864 Adolf Černý so narodźił • 20. 8. 1856 Jakub Bart-Ćišinski so narodźił • 21. 8. 1926 Achim Brankačk so narodźił • 22. 8. 1785 Jurij Mjeń zemrěł • 24. 8. 1935 Wórša Dahmsowa-Meškankec so narodźiła • 25. 8. 1937 likwidacija stareho Serbskeho domu • 26. 8. 1988 Wylem Bjero zemrěł • 27. 8. 1886 Josef Páta so narodźił • 28. 8. 1984 Pětr Malink zemrěł • 29. 8. 1870 Arnošt Bart so narodźił • 30. 8. 1903 Rudolf Jenč so narodźił

awgust  

Wobraz tydźenja

Ponta de São Lourenço north north east.jpg

Ponta de São Lourenço, Madeira, Portugalska.

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Rakuske wozjewjenje 1. awgusta 1914 wo mobilizowanju..
  • so „prakatastrofa 20. lětstotka“ hakle měsac po atentaće w Sarajewje započinaše?
  • liči Serbski muzej Budyšin dźensa něhdźe 35.000 pozicijow?
  • nakładowaše spěchowar serbskeje literatury Jakub Herman dwaceći lět dołho beletristiski časopis „Łužica“?
  • běše tež Franc Kral mjeze sobuzałožerjemi Domowiny?
  • bě na Sedle pola Zhorjelca prawdźepodobnje hłowne městno słowjanskeho kmjena Bjezunčanow?Encyklopedija

Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije