Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska wikipedija 8.205 nastawkow. Zwostanje potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Alojs Andricki.jpg

Alojs Andricki je so 2. julija před sto lětami w Radworju narodźił. Wón běše katolski duchowny a martrar Mišnjanskeho biskopstwa, wurazny přećiwnik nacionalsocializma a zamorduje so 3. februara 1943 w Dachauskim koncentraciskim lěhwje. Andricki bu 2011 jako prěni Serb a zdobom prěni ze Sakskeje zbóžnoprajeny.


wjace  

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 7. 1956 załoženje Ludoweho nakładnistwa Domowina2. 7. 1914 Alojs Andricki so narodźił • 2. 7. 1842 prěnje čisło Tydźenskeje Nowiny wušło • 5. 7. 1848 prěnje čisło Bramborskeho Serbskeho Casnika wušło • 6. 7. 1990 Měrćin Nowak-Njechorński zemrěł • 7. 7. 1907 Kurt Krjeńc so narodźił • 15. 7. 1939 zakaz Katolskeho Posoła přez nacionalsocialistow • 18. 7. 1874 Jakub Lorenc-Zalěski so narodźił • 22. 7. 1917 Jurij Chěžka so narodźił • 26. 7. 1692 Jakub Wóski z Baerenstamma so narodźił • 26. 7. 1929 Měrćin Kasper so narodźił • 27. 7. 1931 Pětr Malink so narodźił

julij  

Wobraz tydźenja

Vanuatu blonde.jpg

Swětłowłosaty hólc z Vanuatu

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Serbski muzej Budyšin.
  • liči Serbski muzej Budyšin dźensa něhdźe 35.000 pozicijow?
  • nakładowaše spěchowar serbskeje literatury Jakub Herman dwaceći lět dołho beletristiski časopis „Łužica“?
  • běše tež Franc Kral mjeze sobuzałožerjemi Domowiny?
  • bě na Sedle pola Zhorjelca prawdźepodobnje hłowne městno słowjanskeho kmjena Bjezunčanow?
  • je samo Goethe krajinowe rysowanki Hendricha Božidara Wjele wobdźiwał?Encyklopedija

Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije