Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska wikipedija 8.276 nastawkow. Zwostanje potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Adolf-Černý 1914.png

Adolf Černý, spisowaćel, ludowědnik, słowjanski kulturny prócowar, diplomat Čěskosłowakskeje republiki a čěski přećel Serbow narodźi so 19. awgusta před 150 lětami w Hradcu Královym. Swoje lyriske twórby wozjewi pod pseudonymom Jan Rokyta.


wjace  

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 9. 1833 Michał Hórnik so narodźił • 4. 9. 1902 Wylem Bjero so narodźił • 5. 9. 1724 Hadam Bohuchwał Šěrach so narodźił • 5. 9. 1873 Bogumił Šwjela so narodźił • 7. 9. 1831 Franc Jurij Lok zemrěł • 7. 9. 1931 Jan Bulank so narodźił • 8. 9. 1721 Michał Wałda so narodźił • 11. 9. 1928 Wórša Lanzyna so narodźiła • 11. 9. 1948 załoženje Koła serbskich tworjacych wuměłcow13. 9. 1931 Pawoł Völkel so narodźił • 15. 9. 1936 Jurij Koch so narodźił • 15. 9. 1998 Kata Malinkowa zemrěła • 17. 9. 1893 Michał Rostok zemrěł • 17. 9. 1921 Filip Rězak zemrěł • 19. 9. 1849 załoženje Serbskeje hłowneje prědarskeje konferency w Budyšinje • 20. 9. 1913 Anton Nawka so narodźił • 21. 9. 1985 Jan Cyž (jurist) zemrěł • 23. 9. 1847 Mato Rizo so narodźił • 23. 9. 1931 Jan Petr so narodźił • 25. 9. 1915 Franc Kral-Rachlowc zemrěł • 29. 9. 1859 Mikławš Bjedrich-Radlubin so narodźił

Wobraz tydźenja

Khotan-melikawat-chicas-d03.jpg

Ujgurska holca z města Hotan, Chinska

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Rakuske wozjewjenje 1. awgusta 1914 wo mobilizowanju..
  • so „prakatastrofa 20. lětstotka“ hakle měsac po atentaće w Sarajewje započinaše?
  • liči Serbski muzej Budyšin dźensa něhdźe 35.000 pozicijow?
  • nakładowaše spěchowar serbskeje literatury Jakub Herman dwaceći lět dołho beletristiski časopis „Łužica“?
  • běše tež Franc Kral mjeze sobuzałožerjemi Domowiny?
  • bě na Sedle pola Zhorjelca prawdźepodobnje hłowne městno słowjanskeho kmjena Bjezunčanow?Encyklopedija

Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije