Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska Wikipedija 9.051 nastawkow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Malešecy Cyrkej 1.JPG

Malešecy su hornjołužiska wjes a přisłušna gmejna sewjerowuchodnje Budyšina w Sakskej. W srjedźowěku namaka so na ležownosći z mjenom „stary hród“ na juhozapadnej kromje Malešec wódny hród, kiž steješe při promjenju Małeje Sprjewje. Znajmjeńša wot lěta 1280 namaka so we wsy knježe sydło. 1564 naspomni so ryćerkubło. Malešecy wobstejachu tehdy z dweju wjesneju dźělow z dwěmaj njewotwisnymaj kubłomaj (Horni dwór a Delni dwór). Před 300 lětami, dnja 12. apryla 1715, zničichu so tykowana cyrkwička, šula, Delnjomalešanske ryćerkubło a 14 burskich statokow přez wulki woheń.


wjace  

Wobraz tydźenja

Graine pissentit Luc Viatour.jpg

Nažce mlóča (Taraxacum officinale)

Róčnicy w tutym měsacu

8. 5. 1934 Jan Pawoł Nagel so narodźił • 10. 5. 1945 znowazałoženje Domowiny w Chrósćicach11. 5. 1991 Jurij Winar zemrěł • 14. 5. 1727 Jurij Mjeń so narodźił • 16. 5. 1917 Korla Awgust Fiedler zemrěł • 19. 5. 1904 Korla Awgust Kocor zemrěł • 20. 5. 1891 Jan Pětr Jordan zemrěł • 20. 5. 1914 Jurij Měrćink so narodźił • 20. 5. 1948 Bogumił Šwjela zemrěł • 22. 5. 1858 Jurij Pilk so narodźił • 22. 5. 1892 Jan Lajnert so narodźił • 24. 5. 1984 Pawoł Nedo zemrěł • 28. 5. 1893 Mina Witkojc so narodźiła • 29. 5. 2002 Jurij Rjenč zemrěł • 30. 5. 1871 Mikławš Andricki so narodźił

meja  

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Armenjenjo budźa w aprylu 1915 wot osmaniskich wojakow z Kharperta (turkowsce: Harput) do lěhwa jatych w bliskim Mezireh (turkowsce: Elazığ) wjedźene.
  • zaprěje turkowski stawiznopis a knježerstwo Turkowskeje republiki genocid Armenjanow?
  • wužiwaše so Budyska Serbska cyrkej w času wuswobodźenskeje wójny wot 1813 do 1815 tež jako ewangelski Boži dom, dokelž bě tachantska cyrkej w tym času lacaret za w měsće zaměstnjene wójska?
  • běše Jan Radyserb-Wjela po ludowej šuli čeladnik, prjedy hač so jemu wukubłanje na wučerskim seminarje zmóžni?
  • so „prakatastrofa 20. lětstotka“ hakle měsac po atentaće w Sarajewje započinaše?
  • liči Serbski muzej Budyšin dźensa něhdźe 35.000 pozicijow?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije