Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Mjezynarodny projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online-encyklopediju. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez kóždychžkuli formalnosćow móžeš nowe nastawki spisać a nastawki wobdźěłać. Tuchwilu wobsahuje serbska wikipedija 8.728 nastawkow. Zwostanje potajkim hišće tójšto dźěła. Pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Naš nastawk měsaca

Pomnik.Jana.Skali-Namyslow.JPG

Jan Skala, serbski publicist, spisowaćel, redaktor časopisa „Kulturwehr“ a wojowar za mjeńšinowe prawa wumrě před 70 lětami, dnja 22. januara 1945, w hornjošleskim Erbenfeldźe.


wjace  

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1863 prěnje čisło Katolskeho Posoła wušło • 1. 1. 1805 Hendrich Božidar Wjela zemrěł • 8. 1. 1822 Jan Wjela so narodźił • 15. 1. 1831 Juro Surowin so narodźił • 17. 1. 2002 Jan Bulank zemrěł • 18. 1. 1895 załoženje spěwarskeho towarstwa „Meja” w Radworju19. 1. 1863 Fryco Rocha so narodźił • 22. 1. 1945 Jan Skala zemrěł • 24. 1. 1895 załoženje spěwarskeho towarstwa „Lilija” w Ralbicach28. 1. 1991 znowazałoženje Towarstwa Cyrila a Metoda

januar  

Zajimawosće

Wěš ty hižo, zo …
Budyska serbska cyrkej
  • wužiwaše so Budyska Serbska cyrkej w času wuswobodźenskeje wójny wot 1813 do 1815 tež jako ewangelski Boži dom, dokelž bě tachantska cyrkej w tym času lacaret za w měsće zaměstnjene wójska?
  • běše Jan Radyserb-Wjela po ludowej šuli čeladnik, prjedy hač so jemu wukubłanje na wučerskim seminarje zmóžni?
  • so „prakatastrofa 20. lětstotka“ hakle měsac po atentaće w Sarajewje započinaše?
  • liči Serbski muzej Budyšin dźensa něhdźe 35.000 pozicijow?
  • nakładowaše spěchowar serbskeje literatury Jakub Herman dwaceći lět dołho beletristiski časopis „Łužica“?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 40 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können.

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 40.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 40000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 40 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije