Dwójne daleposrědkowanja

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kedźbu: Tuta lisćina móže „wopačne pozitiwy” wobsahować. To je potom z wašnjom, jeli su w daleposrědkowanju nimo přispomnjenja, zo so wo tajku stronu jedna, hišće druhe wotkazy zapisane. Tute měli so wotstronjeć.

Sćěhowace daty su z pufrowaka a buchu 25. junija 2019, 16:47 posledni raz zaktualizowane.

Tuta strona nalistuje strony, kotrež k druhim daleposrědkowanskim stronam dale posrědkuja. Kóžda rjadka wobsahuje wotkazy k prěnjemu a druhemu daleposrědkowanju kaž tež cil druheho daleposrědkowanja, kotryž je zwjetša "woprawdźita" cilowa strona, na kotruž prěnje daleposrědkowanje měło pokazać. Přešmórnjene zapiski su hižo sčinjene.

Tuchwilu žane zapiski.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije