K wobsahej skočić

Wikipedija diskusija:Problemy z terminusami

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Při botaniskich mjenach su wjacore problemy:

  1. Dźe wo woprawdźite terminusy abo wo ludowe rostlinowe mjena? Ludowe rostlinowe mjena nimaja tajku striktnu jednozmyslnu klasifikaciju kaž wědomostne botaniske terminusy.
  2. Słušeja botaniske mjena k wšědnemu rěčnemu wužiću?
  3. Kak stare su žórła wo tych botaniskich mjenach?
  4. Su botaniske mjena tu w hsbwp w žórłach dokładźene abo nowotworjenje nastawkoweho awtora?
  5. Wužiwar Wysočan je interwiki po dobrozdaću wuzwolił, tohodla je na př. nastawk wo rostlinje w hsbwp z nastawkom wo botansikim rodźe w druhej wp zwjazany.


Wo Zwónčkata pyšnica: Mam tute zapřijeće za akceptabelne. W starych słownikach (pola mnje w tym wot Rězaka (de-hsb) wšak pyšnica jako "Jakobslilie" steji, ale w modernišim dwuzwjazkowym słowniku de-hsb steji pyšnica jako "Schmucklilie", štož je plawsibelne (pyšić = "schmücken"). Zwónčkata pyšnica woznamjenja "glockenförmige Schmucklilie". Tuta rostlina eksistuje woprawdźe, hlej: www.pflanzen-ries.de. Po mojim zdaću je potajkim pyšnica "Schmucklilie" a nic "Jakobslilie", botanisce słušetej wobě rostlinje k rozdźělnymaj rodomaj. Je jenož njejasnje, hač zapřijeće "Zwónčkata pyšnica" je něhdźe w nějakim žórle dokładźene abo hač to je přełožk awtora nastawka. Druhi problem je, zo nimamy nětko žane hornjoserbske mjeno za "Jakobslilie" (nimo łaćonskeho wězo). W čěšćinje eksistuje "Jakubová lilie" jako ludowe mjeno. Móžu jenož "Jakubowa lilija" za hsb namjetować abo łaćonsku mjeno wužiwać. Pódla prajene: Terminus "Amaryllis formosissima" za "Jakobslilie" je zestarjeny, nowy terminus je "Sprekelia formosissima".

Wo Myšaca wěcha: Zarodk "Myšaca wěcha" wobjednawa botaniski ród, potajkim dyrbi interwiki tež na ród w druhej wp pokazać, za dewp na př. na Mäusedorne a nic na Stechender Mäusedorn kaž tuchwilu. Postrowy, --Michawiki 19:06, 27. awg 2008 (CEST)

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije