Wikipedija:Lua/Module/String

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Programowanje předłohi Diskusije Lua Testy Podstrony
Modul Hornjoserbsce English Deutsch

Modul: Dokumentacija

String je modul, kotryž wobdźěła rjad znamješkow abo wróći někajku informaciju wo někajkej kajkosći rjad znamješkow.

Funkcije za předłohi

str.len
Je funkcija, kotraž wróći dołhosć dateho rjada znamješkow. Jenički parameter móže być přepodaty njemjenowany abo mjenowany kaž
 • s - rjad znamješkow.
str.sub
Je funkcija, kotraž wróći dźělny rjad znamješkow ciloweho rjad znamješkow wot startoweho indeksa hač do kónčneho indeksa. Při tym tři parametry móžeja być njemjenowane abo mjenowane kaž
 • s - celowy rjad znamješkow,
 • i - startowy indeks,
 • j - kónčny indeks.
Jeli i a/abo j je prózdny, potom normalna hódnota wot s je 1, mjeztym zo při j wona je poslednje znamjo.
str.match
Je funkcija, kotraž wróći dźěl ze celoweho rjada znamješkow wotwisnje dalšich parametrow. Při tym wona wužiwa šěsć njemjenowanych parametrow abo mjenowane parametry
 • s - celowy rjad znamješkow,
 • pattern - pytany rjad znamješkow,
 • start - startowy indeks,
 • match - druhdy je móžno činić wjacore přezjednoty k jeničkemu rjadej znamješkow. To precizuje kotruž přezjednotu wróćić, hdźež prěnja přezjednota je match= 1. Jeli negatiwna cyfra so da, potom so přezjednota wróći ličo wot poslednjeje přezjednoty. Z toho, match= -1 je samsne k próstwje poslednjeje přezjednoty. Normalnje k 1.,
 • plain - flag, kotryž wobwliwuje wobjednanje pytaneho rjada znamješkow,
 • nomatch - wróćany zdźělenka, jeli so ničo njenamaka. Normalnje so pokazka na zmylk jewi, jeli je prózdny.
str.pos
Je funkcija, kotraž wróći jeničke znamjo z rjada znamješkow wot dateje pozicije. Při tym dwaj parametraj móžetej być njemjenowanej abo mjenowanej kaž
 • target - rjad znamješkow
 • pos - pytanska pozicija.
str.find
Je funkcija, kotraž pyta date znamjo abo daty rjad znamješkow w druhim rjedźe znamješkow. Při tym štyri parametry móžeja być njemjenowane abo mjenowane kaž
 • source - rjad znamješkow w kotrymž so pytać měło,
 • target - pytany rjad znamješkow,
 • start - pozicija na kotrejž so pytanje započina,
 • plain - flag, kotryž definuje, hač daty rjad znamješkow w target je tekst. Wón normalnje je true (wěrny).
Wona wróći poziciju, jeli wona něšto namaka, hewak 0. Jeli source a/abo targe je prózdny abo faluje, wona tež wróći 0.
str.replace
Je funkcija, kotraž zmóžni narunać celowy rjad znamješkow znutřka druheho znamješkow. Při tym pjeć parametrow móže być njemjenowane abo mjenowane kaž
 • source - pochadowy rjad znamješkow,
 • pattern - pytany rjad znamješkow,
 • replace - narunanski rjad znamješkow,
 • count - ličba zjewjenjow, normalnje wšě,
 • plain - flag, kotryž definuje, hač daty rjad znamješkow w pattern je rjad znamješkow. Wón normalnje je true (wěrny).
str.rep
Je jednora funkcija zo by zmóžnił wužiwanje Lua-funkcije string.rep w předłohach. Při tym prědni njemjenowany parameter definuje rjad znamješkow, mjeztym zo druhi definuje wospjetowanja. Wona wróći cyły rjad znamješkow wospjet, jeli druhi parameter je wjetši hač 1. Jeli druhi parameter njeje definowany, potom so pokazka na zmylk jewi.

Přikłady

str.len
* {{#invoke:String|len|přikład|}}

wróći

 • 7
* {{#invoke:String|len|s=přikład}}

wróći

 • 7
str.sub
* {{#invoke:String|sub|přikład|2|5}}

wróći

 • řikł
* {{#invoke:String|sub|s=přikład|i=2|j=5}}

wróći

 • řikł
str.match
* {{#invoke:String|match|přikład|kł|1|1|1|njeeksistuje ničo}}

wróći

* {{#invoke:String|match|s=přikład|pattern=kł|start=1
  |match=1|plain=1|nomatch=njeeksistuje ničo}}

wróći

str.pos
* {{#invoke:String|pos|přikład|5}}

wróći

 • ł
* {{#invoke:String|pos|target=přikład|pos=5}}

wróći

 • ł
str.find
* {{#invoke:String|find|přikład|kł|2|true}}

wróći

 • 4
* {{#invoke:String|find|source=přikład|target=kł|start=2|plain=true}}
str.replace
* {{#invoke:String|replace|přikład|p|P|1|true}}

wróći

 • Přikład
* {{#invoke:String|replace|source=přikład|pattern=p|replace=P|count=1|plain=true}}

wróći

 • Přikład
str.rep
* {{#invoke:String|rep|přikład|3}}

wróći

 • přikładpřikładpřikład


Powšitkowne pokiwy wo zawjazanju modulow

Zawjazanje so přeco w formaće stanje

{{#invoke: String | Mjeno funkcije | hódnota1 | hódnota2 | mjenoX=hódnota … }}

Parametry so móžeja mjenowane abo njemjenowane kaž při předłohow być.

Jeli njeznaty rjad znamješkow přińdźe wot wonka (kaž parametry předłohow), so přeco z formu 1=hódnota dźěła.

Dalše informacije namakaš na Pomoc:Lua.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije