Předłoha:Infokašćik zarjadniska jednotka: Rozdźěl mjez wersijomaj

Zur Navigation springen Zur Suche springen
S
přełožk parametrow předłohow
S (předłoha:doc, korektura)
S (přełožk parametrow předłohow)
| {{#switch: {{{wopon|}}}{{{chorhoj|}}}
| {{{wopon|}}} = {{1 cela na linku
| attributesatributy = align="center" style="border: solid darkgray; border-width: 1px 0px;" colspan="2"
| datadaty = '''<small>Wopon</small>'''<br>[[image:{{{wopon}}}|100px]]}}
| {{{chorhoj|}}} = {{1 cela na linku
| attributesatributy = align="center" style="border: solid darkgray; border-width: 1px 0px;" colspan="2"
| datadaty = '''<small>Chorhoj</small>'''<br>[[image:{{{chorhoj}}}|150px|border]]}}
| #default = {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="center" style="border: solid darkgray; border-width: 1px 0px;"
| data1daty1 = '''<small>Wopon</small>'''{{#if: {{{wopis wopona|}}} | &nbsp;<small>'''([[{{{wopis wopona}}}|wopis]])'''</small>}}<br>[[image:{{{wopon}}}|100px]]
| attributes2atributy2 = align="center" style="border: solid darkgray; border-width: 1px 0px;"
| data2daty2 = '''<small>Chorhoj</small>'''{{#if: {{{wopis chorhoja|}}} | &nbsp;<small>'''([[{{{wopis chorhoja}}}|wopis]])'''</small>}}<br>[[image:{{{chorhoj}}}|150px|border]]}} }} }}
|-
{{#if: {{{kraj|}}}
| {{2 celi na linku
| rowatributy attributeslinki = border=1
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Kraj
| data2daty2 = {{{kraj}}} }} }}
|-
{{#if: {{{hymna|}}}
| {{2 celi na linku
| rowatributy attributeslinki = border=1
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Hymna:
| data2daty2 = <small>{{{hymna}}}</small> }} }}
|-
{{#if: {{{status|}}}
| {{2 celi na linku
| rowatributy attributeslinki = border=1
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Status
| data2daty2 = {{{status}}} }} }}
|-
{{#if: {{{je dźěl wot|}}}
| {{2 celi na linku
| rowatributy attributeslinki = border=1
| attributes1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Je dźěl wot
| data2daty2 = {{{je dźěl wot}}} }} }}
|-
{{#if: {{{zestaja so|}}}
| {{2 celi na linku
| rowatributy attributeslinki = border=1
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Zestaja so
| data2daty2 = {{{zestaja so}}} }} }}
|-
{{#if: {{{hłowne město|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Administratiwny centrum
| data2daty2 = {{{hłowne město}}} }} }}
|-
{{#if: {{{wulke město|{{{wulkoměsto|}}}}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Größte Stadt
| data2daty2 = {{{wulke město|{{{wulkoměsto|}}}}}} }} }}
|-
{{#if: {{{wulke města|{{{wulkoměsta|}}}}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = {{#if: {{{wulke město|{{{wulkoměsto|}}}}}}
| Druhe wulke města
| Najwjetše města}}
| data2daty2 = {{{wulke města|{{{wulkoměsta|}}}}}} }} }}
|-
{{#if: {{{datum|}}}
| {{2 celi na linku
| rowatributy attributeslinki = border=1
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Datum załoženja
| data2daty2 = {{{datum}}} }} }}
|-
{{#if: {{{hłowa|}}}
| {{2 celi na linku
| rowatributy attributeslinki = border=1
| |attributes1atributy1=align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = {{{mjeno hłowy|hłowa}}}
| data2daty2 = {{{hłowa}}} }} }}
|-
{{#if: {{{hłowa2|}}}
| {{2 celi na linku
| rowatributy attributeslinki = border=1
| |attributes1atributy1=align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = {{{mjeno hłowy2|hłowa}}}
| data2daty2 = {{{hłowa2}}} }} }}
|-
{{#if: {{{bruttosocialny produkt|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" border=1 bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Bruttosocialny produkt {{#if: {{{lěto bruttosocialneho produkta|}}} | ([[{{{lěto bruttosocialneho produkta}}}]])}}{{#if: {{{městno po bruttosocialnym produkće|}}}|}}{{#if: {{{bruttosocialny produkt na hłowje|}}} | <br/>Bruttosocialny produkt&nbsp;na&nbsp;hłowje}}{{#if: {{{městno po bruttosocialnym produkće na hłowje|}}} |}}
| data2daty2 = {{{bruttosocialny produkt}}} {{#if: {{{městno po bruttosocialnym produkće|}}} | &nbsp;({{{městno po bruttosocialnym produkće}}})}}{{#if: {{{bruttosocialny produkt na hłowje|}}}|<br/>{{{bruttosocialny produkt na hłowje}}} }}{{#if: {{{městno po bruttosocialnym produkće na hłowje|}}}|&nbsp;({{{městno po bruttosocialnym produkće na hłowje|}}})}} }} }}
|-
{{#if: {{{rěče|}}}{{{rěč|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = {{#if: {{{rěč|}}}
| Hamtska rěč
| Hamtske rěče}}
| data2daty2 = {{{rěč}}}{{{rěče}}} }} }}
|-
{{#if: {{{wobydlerstwo|}}}|{{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" border=1 bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Wobydlerstwo{{#if: {{{lěto ličenja|}}} | &nbsp;([[{{{lěto ličenja}}}]])}}{{#if: {{{městno po wobydlerstwje|}}} | <br/> | {{#if: {{{procent wobydlerstwa|}}} | <br/>}} }}
| data2daty2 = {{{wobydlerstwo}}}{{#if: {{{městno po wobydlerstwje|}}} | &nbsp;( | {{#if: {{{procent wobydlerstwa|}}} | <br />(}} }}{{#if: {{{procent wobydlerstwa|}}} | {{{procent wobydlerstwa}}}&nbsp;%}}{{#if: {{{městno po wobydlerstwje|}}} | {{#if: {{{procent wobydlerstwa|}}} | ,&nbsp;}}{{{městno po wobydlerstwje}}}.&nbsp;městno}}{{#if: {{{městno po wobydlerstwje|}}} | ) | {{#if: {{{procent wobydlerstwa|}}} | )}} }} }} }}
|-
{{#if: {{{wobydlerstwo|}}}|{{#if: {{{hustosć|}}}|{{2 celi na linku
| rowatributy atributeslinki = style="border-width:0px 0px 0px 0px;"
| attributes1atributy1 = align="right" style="border-width:0px 0px 0px 0px;" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Hustosć
| data2daty2 = {{{hustosć}}} Ew./[[km²]]}}
}}}}
|-
{{#if: {{{wobydlerstwo|}}}|{{#if: {{{narodne zestajenje|}}}|{{2 celi na linku
| rowatributy atributeslinki = style="border-width:0px 0px 0px 0px;"
| attributes1atributy1 = align="right" style="border-width:0px 0px 0px 0px;" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Narodne zestajenje
| data2daty2 = {{{narodne zestajenje}}}}}
}}}}
|-
{{#if: {{{wobydlerstwo|}}}|{{#if: {{{konfesionelne zestajenje|}}}|{{2 celi na linku
| rowatributy atributeslinki = style="border-width:0px 0px 0px 0px;"
| attributes1atributy1 = align="right" style="border-width:0px 0px 0px 0px;" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Konfesionelne zestajenje
| data2daty2 = {{{konfesionelne zestajenje}}}}}
}}}}
|-
{{#if: {{{přestrjeń|}}}
| {{2 celi na linku
| rowatributy attributeslinki = border=1
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Přestrjeń
| data2daty2 = {{{přestrjeń}}} [[km²]]{{#if: {{{městno po přestrjeni|}}} | &nbsp;( | {{#if: {{{procent přestrjenje|}}} | <br />(}} }}{{#if: {{{procent přestrjenje|}}} | {{{procent přestrjenje}}}&nbsp;%}}{{#if: {{{městno po přestrjeni|}}} | {{#if: {{{procent přestrjenje|}}} | ,&nbsp;}}{{{městno po přestrjeni}}}. městno}}{{#if: {{{městno po přestrjeni|}}} | ) | {{#if: {{{procent přestrjenje|}}} | )}} }} }} }}
|-
{{#if: {{{maksimalna wysokosć|}}}{{{srjedźna wysokosć|}}}{{{minimalna wysokosć|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Wysokosć nad mórskej hładźinu{{#if: {{{maksimalna wysokosć|}}} | <br/>&nbsp;- Najwyši dypk}}{{#if: {{{srjedźna wysokosć|}}} | <br/>&nbsp;- srjedźna wysokosć}}{{#if: {{{minimalna wysokosć|}}} | <br/>&nbsp;- najniši dypk}}
| data2daty2 = {{#if: {{{maksimalna wysokosć|}}} | <br/> &nbsp;{{{maksimalna wysokosć}}} [[m]]}}{{#if: {{{srjedźna wysokosć|}}} | <br/> &nbsp;{{{srjedźna wysokosć}}} [[m]]}}{{#if: {{{minimalna wysokosć|}}} | <br/> &nbsp;{{{minimalna wysokosć}}} [[m]]}} }} }}
|-
{{#if: {{{šěrina|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = [[šěrina]]
| data2daty2 = {{{šěrina}}} }} }}
|-
{{#if: {{{geogr. dołhota|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = [[Geogr. dołhota]]
| data2daty2 = {{{geogr. dołhota}}} }} }}
|-
{{#if: {{{mapa|}}}
| {{1 cela na linku
| attributesatributy = align="center" style="border: solid darkgray; border-width: 1px 0px;" colspan="2"
| datadaty = [[image:{{{mapa}}}|{{#if:{{{wulkosć mapy|}}}|{{{wulkosć mapy|}}}|300}}px|{{{serbske mjeno}}} na mapje]]}} }}
|-
{{#if: {{{mapa zarjadniskeje jednoty|}}}
| {{1 cela na linku
| attributesatributy = align="center" style="border: solid darkgray; border-width: 1px 0px;" colspan="2"
| datadaty = [[image:{{{mapa zarjadniskeje jednoty}}}|{{{wysokosć mapy2|300px}}}|{{{serbske mjeno}}}, mapa]]}} }}
|-
{{#if: {{{časowe pasmo|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Časowe pasmo
| data2daty2 = {{{časowe pasmo|}}} }} }}
|-
{{#if: {{{skrótšenka|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Skrótšenka
| data2daty2 = {{{skrótšenka}}}}} }}
|-
{{#if: {{{ISO|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Kode [[ISO 3166-2]]
| data2daty2 = {{{ISO}}} }} }}
|-
{{#if: {{{FIPS|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Indeks [[FIPS]]
| data2daty2 = {{{FIPS}}}}} }}
|-
{{#if: {{{předwolenje|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Předwolenje
| data2daty2 = {{{předwolenje}}} }} }}
|-
{{#if: {{{póštowe čisło|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Póštowe čisło
| data2daty2 = {{{póštowe čisło}}} }} }}
|-
{{#if: {{{internetowa domena|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Internetowa domena
| data2daty2 = {{{internetowa domena}}} }} }}
|-
{{#if: {{{KFZ-znamješko|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = KFZ-znamješko
| data2daty2 = {{{KFZ-znamješko}}} }} }}
|-
{{#if: {{{internetowa strona|}}}
| {{1 cela na linku
| attributesatributy = align="center" style="border: solid darkgray; border-width: 1px 0px;" bgcolor ="{{{Farbe1|#C3FFC3}}}" colspan="2"
| datadaty = [{{{internetowa strona}}} oficielna internetowa strona]}} }}
|-
{{#if: {{{kategorija na Commons|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = Kategorija na [[Commons]]
| data2daty2 = [[commons:Category:{{{kategorija na Commons}}}|{{{kategorija na Commons}}}]] }} }}
|-
{{#if: {{{parameter1|}}}
| {{2 celi na linku
| attributes1atributy1 = align="right" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}"
| data1daty1 = {{{mjeno parametra1|}}}
| data2daty2 = {{{parameter1}}} }} }}
|-
{{#if: {{{přispomnjenje|}}}
| {{1 cela na linku
| attributesatributy = align="left" style="border: solid darkgray; border-width: 1px 0px;" bgcolor ="{{{barba1|#C3FFC3}}}" colspan="2"
| datadaty = Přispomnjenje:&nbsp;{{{přispomnjenje}}} }} }}
|}{{#if: {{{wopon|}}}||{{kategorija jenož w nastawkach|nastawk wo zarjadniskej jednoće bjez wopona}}}}
{{#if: {{{chorhoj|}}}||{{kategorija jenož w nastawkach|nastawk wo zarjadniskej jednoće bjez chorhoje}}}}
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Nawigaciski meni