Sotra.app

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Sotra.app je webstrona, na kotrejž hodźi so prěni zjawnje přistupny awtomatiski přełožowar za serbšćinu wužiwać. K dispoziciji steja rěčne poriki hornjoserbsceněmsce, hornjoserbsce–delnjoserbsce a delnjoserbsce–němsce kaž tež nawopak. Zakłady za to su dwurěčne korpusy z wjacorymi sta tysac paralelnymi sadami kaž tež monolingualne daty za kóždu rěč. Sotra je akronym za Sorbian Translator („serbski přełožowar“).

Wuwiwanje awtomatiskeho přełožowarja započa po někotrych testach w předchadnych lětach 2019 we wobłuku projekta Rěčneho centruma WITAJ, spěchowaneho wot Załožby za serbski lud. Prěnja wersija přełožowarja na zakładźe statistiskeho systema MOSES bu w měrcu 2021 wozjewjena.[1] Wot meje 2022 wužiwa zjawna wersija neuronalny system Fairseq.[2] W februarje 2022 wozjewi nimo toho Microsoft swój Bing translator za hornjoserbšćinu, při čimž so w ramiku projekta "sotra" nadźěłane daty wužiwaja.[3]

W septembrje 2022 bu „sotra“ wo rěčnej porikaj delnjoserbsce–němsce a hornjoserbsce–delnjoserbsce kaž tež wo delnjoserbski wužiwarski powjerch rozšěrjena.[4]

K dalšim funkcijam „sotry“ słuša integrowana prawopisna kontrola za wšě tři rěče.

Nóžki[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  1. Serbski přełožowanski program „sotra“ je online, Rěčny centrum WITAJ, 22. měrca 2021.
  2. „sotra 2.0“ z lěpšej kwalitu a nowym napohladom, Rěčny centrum WITAJ, 6. meje 2022.
  3. K dnjej maćeršćiny: Hornjoserbšćina w Microsoft Bing-přełožowarju, Rěčny centrum WITAJ, 21. februara 2022.
  4. Přełožowanski program „sotra“ nětko tež za delnjoserbšćinu, Rěčny centrum WITAJ, 15. septembra 2022.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije