K wobsahej skočić

Sok (wjacezmyslnosć)

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Sok ma rozdźělne woznamy:

Botanika
  • Sok, rostlinska družina (Lens culinaris)
  • Sok (ród), rostlinski ród (Lens)
Optika
Symbol wjacezymslnosće Tuta strona wjacezmyslnosće naliči nastawki z podobnym pomjenowanjom.
Jeli je će interny wotkaz na tutu stronu posrědkował, sy prošeny wotkaz změnić, zo by bjezposrědnje k prawemu nastawkej wjedł.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije