K wobsahej skočić

Mikławš Bejmak

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Mikławš Bejmak (němsce Nikolaus Böhmak; * 15. awgusta 1897 w Kamjenej pola Radworja, † 20. julija 1958 w Pančicach-Kukowje) bě serbski wučer a kulturny prócowar.

Narodźi so jako syn žiwnosćerja a wopytowaše wot 1911 do 1916 Tachantsku šulu a Katolski wučerski seminar w Budyšinje. Wot 1916 do 1918 wojowaše w prěnjej swětowej wójnje. Po nawróće z wójny skutkowaše jako wučer najprjedy w Drježdźanach (1919–22) a potom wot 1922 do 1939 w Pančicach. Wot 1939 do 1945 bě znowa z wojakom. Po kóncu Druheje swětoweje wójny bě 1945–46 zaso wučer w Pančicach a wot 1947 do 1951 na Serbskej ludowej uniwersiće w Chrósće a Radworju. 1951 nawróći so na Pančansku šulu, hdźež bě 1957–58 zdobom naměstnik direktora.

Bejmak bě w mjezywójnskim času wot 1922 do 1933 organizator chóra „Lipa“. 1946 załoži Domowinsku skupinu w Pančicach sobu a bě wot 1952 do 1957 jeje předsyda. W powójnskim času wudźěłowaše a posudźowaše serbske wučbnicy a dźěłaše we wšelakich komisijach dwurěčneho šulstwa sobu.

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • J. Bětnar: Nekrolog. KP 8/1958, 31. awgusta
  • tóns.: Nekrolog. Serbska šula 16/1958, str. 438

Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Marja Kubašec: Bejmak, Mikławš. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 45
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije