K wobsahej skočić

Jurij Gustaw Zarjenk

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Jurij Gustaw Zarjenk (němsce Georg Gustav Säring; * 15. februara 1871 w Załomju, † 28. januara 1946 w Budyšinje) bě serbski ewangelski farar a kulturny prócowar.

Narodźi so jako syn wučerja a kantora a wopytowaše wot 1882 do 1890 Budyski gymnazij. Wot 1890 do 1894 studowaše w Lipsku ewangelsku teologiju. Po nawróće do Łužicy bě w lěće 1895 najprjedy pomocny prědar w Bukecach a Łupoji a potom wot 1896 do 1899 diakon při Michałskej cyrkwi w Budyšinje. 1899 přewza farske městno w nowozałoženej Chwačanskej wosadźe, hdźež hač do lěta 1936 skutkowaše. W tutym lěće poda so na wuměnk.

Jako student wobdźěleše so Zarjenk na serbskim prědarskim seminarje pola Jaroměra Hendricha Imiša na Hodźijskej farje. 1931 sta so sam jako naslědnik Franca Morica Domaški ze serbskim wyšim fararjom a nawodu prědarskeho seminara. Zdobom bě posledni předsyda serbskeho ewangelskeho knihoweho towarstwa a ma zasłužby wo wudaće Spěwarskich w lěće 1931.

Wot lěta 1897 bě z čłonom Maćicy Serbskeje.

  • Gerhard Wirth: Zarjenk, Jurij Gustaw. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 641
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije