K wobsahej skočić

Jan Awgust Zoba

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Jan Awgust Zoba (1869–1911)

Jan Awgust Zoba (němsce Johann August Sobe, * 29. oktobra 1869 w Čornjowje, † 7. januara 1911 runje tam) bě serbski bur a wot 1901 do 1911 zapósłanc Sakskeho krajneho sejma.

Jan Awgust Zoba narodźi so jako syn serbskeju burskeju staršeju 29. oktobra 1869 w Čornjowje pola Pomorc. Wón wopytowaše wjesnu šulu we Wujezdźe a přińdźe 1884 na gymnazij do Budyšina. Chorosće dla dyrbješe gymnazialne wukubłanje přetorhnyć a so w staršiskim domje wulěkować. Na to wzda so Zoba wotmysleneho studija teologije a přewza pozdźišo nanowe burske kubło.

Wot Čornjowskeje wjesneje gmejny bu Zoba bórze na gmejnskeho předstejićerja postajeny, w lěće 1901 ze serbskeje strony jako kandidat 5. sakskeho wólbneho wokrjesa postajeny a za zapósłanca za II. komoru Sakskeho krajneho sejma wuzwoleny. Jako tajki zasadźi so wospjet za wužiwanje serbšćiny na zjawnych zhromadźiznach a w šuli.

Jan Awgust Zoba běše wot lěta 1903 čłon Maćicy Serbskeje a nawjedowaše z Michałom Koklu wot 1903 Wjesne wólbne towarstwo. Na žołdk a wutrobu schorjeny zemrě Zoba 7. februara 1911 w Čornjowje a bu 10. februara na Bukečanskim pohrjebnišću pochowany.

  • Nekrolog LXIV. W: Časopis Maćicy Serbskeje. Zwjazk 65 (1912), čo. 1, str. 71–72. (hsb.)
  • Hartmut Zwahr: Zoba, Jan Awgust. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 649.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije