K wobsahej skočić

FUDforum

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
FUDforum
oficielne logo FUDforuma
FUDforum screenshot.
FUDforum screenshot.
Zakładne daty
Wuwiwarjo: Advanced Internet Designs Inc.
Aktualna wersija: 3.0.2
(20. nowembra 2010)
Dźěłowy system: někajki
Kategorija: Softwara za internetne forumy
Licenca: GPL v2
Hornjoserbsce: haj
Webowe sydło: fudforum.org
Wobdźěłać
p  d  w

FUDforum je swobodna softwara za internetne forumy, prěnjotnje wutworjena wot Advanced Internet Designs Inc., kotraž so nětko wot wužiwarskeho zhromadźenstwa wudźeržuje. Mjeno "FUDforum" je skrótšenka za Fast Uncompromising Discussion forum[1]. Je z druhej forumowej softwaru přirunujomna. FUDforum je jara přiměrjomny a ma wulku ličbu funkcijow w přirunajo z druhimi forumami [2].

FUDforum běži na wjele dźěłowych systemach, kotrež programowansku rěč PHP podpěruja, mjez nimi Unix, Linux a Windows. Zo by daty składował, FUDforum MySQL, Oracle, PostgreSQL abo SQLite wužiwa. Powjerch bazuje na XHTML z CSS, jQuery a AJAX, zo by fleksibelniši wužiwarski powjerch poskićił.[3]

Kod je pod licencu GNU General Public License dopušćeny a internetne sydła móža softwaru bjez płaćenja licencneho popłatka wužiwać.

Stawizny[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

FUDforum bu prěnjotnje wot Ilje Alšanetskeho wuwity. Prěnja wersija FUDforum bu w lěće 2001 dopušćena. Tu su dalše wersije:

 • 2010: v3.0.2 (20.11).
 • 2010: v3.0.1 (13.04).
 • 2009: v2.8.0 (22.02), v2.8.1 (21.05), v3.0.0 (1.11).
 • 2007: v2.7.7 (1.10).
 • 2006: v2.7.6 (19.09); v2.7.5 (9.06); v2.7.4 (1.02).
 • 2005: v2.7.3 (27.10); v2.7.2 (29.08); v2.7.1 (23.08); v2.7.0 (23.08); v2.6.15 (11.07); v2.6.14 (11.07); v2.6.13 (24.05); v2.6.12 (23.03); v2.6.11 (18.02); v2.6.10 (16.02).
 • 2004: v2.6.9 (14.12); v2.6.8 (15.11); v2.6.7 (18.10); v2.6.6 (31.08); v2.6.5 (30.08); v2.6.4 (8.06); v2.6.3 (17.05); v2.6.2 (14.04); v2.6.1 (17.03); v2.6.0 (4.01 4).
 • 2003 v2.5.2 (31.07); v2.5.1 (30.07); v2.5.0 (26.06); v2.3.8 (6.03); v2.3.7 (23.01); v2.3.6 (6.01).
 • 2002: v2.3.5 (11.01); v2.3.4 (27.10); v2.3.2 (30.09); v2.3.1 (10.10); v2.3.0 (25.08); v2.2.5 (6.08); v2.2.3 (13.07); v2.2.2 ; (12.07); v2.2.1 (8.07); v2.2.0 (4.07); v2.1.3 (1.07); v2.1.2 (27.06); v2.1.1 (21.06); v2.1.0 (18.06).
 • 2001: Prěnja wersija

Potrěbnosće[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Instalaciski asistent FUDforuma

FUDforum trjeba slědowace komponenty, zo by fungował:

Funkcije a přiznamjenja[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Najwažniše funkcije a přiznamjenja FUDforum:

 • Softwara podpěruje njewobmjezowanu ličbu čłonow, forumow, powěsćow, nitkow a přiwěškow.
 • Móžnosć powěsće z USENETa a rozesyłanskich lisćinow začitać a forumowe wotmołwy do tych skupinow a lisćinow wróćo synchronizować.
 • Přiměrjomny system temow na zakładźe předłohow.
 • We wjacorych rěčach k dispoziciji (mj. dr. w hornjoserbšćinje!, němčinje, rušćinje, francošćinje, španišćinje).
 • Na pytawy přiměrjene URL
 • Nawalowa kontrola a škit přećiwo spamej přez Captcha.
 • Wjedźenje čornych lisćinow wo wužiwarjach a IP-blokowanje.
 • Powěsće hodźa so w datowej bance abo na datajowym systemje za přidatny wukon składować.
 • Temy hodźa so w "płonym" abo nitkowym modusu zwobraznić.
 • Wužiwarske awatary.
 • Wuměnjenje priwatnych powěsćow.
 • Wutworjenje woprašowanjow
 • Zatwarjena pytawa.
 • Syndikacija RSS-kanalow.
 • Editory za powěsće a "spěšne wotmołwy", kotrež BBCode, HTML, luty tekst a smějački podpěruja.
 • Wobsłužowanske pola za wužiwarja, moderatora a administratora.
 • System za zarjadowanje wužiwarjow a skupinow na zakładźe prawow.
 • Tykačowy system, kotryž da so wužiwać, zo by funkcionalnosć foruma rozšěrił.
 • Forumowa protyka.
 • Swójske profilowe pola.

FUDforum hornjoserbsce[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

FUDforum je dospołnje do hornjoserbšćiny přełoženy. Zo by so FUDforum z hornjoserbskim wužiwarskim powjerchom startował, dyrbiće hornjoserbšćinu při instalaciju jako rěč wubrać.

Integracija[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wobsłužowanske polo administratora.

Rozšěrjenje Mediawiki a modul Drupal CMS steji za integraciju FUDforum k dispoziciji. FUDforum hodźi so tež ze systemami kaž DokuWiki a eGroupWare integrować (nic z eGroupware wersija 1.6).

Integracija z nastrojemi třećich hodźi so přez API FUDforum, mjenowany FUDAPI, docpěć.

Konwertowanske skripty[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wjacore konwertowanske skripty steja k dispoziciji, zo bychu druhu forumowu softwaru do FUDforum konwertowali, mj. dr.:

Žórła[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 1. Support Forum
 2. Forum-software.org's review
 3. AJAX Magazine, 8 May 2006
 4. FUDforum Wiki

Eksterne wotkazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije