Diskusija z wužiwarjom:Tlustulimu/Archiw20110705

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

1934 Strzelce Nowe ?

polski abo kašubski Strzelce Nowe

S. Kozierowski, 1934. Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej. Poznań: Nauka i Praca, jo linke z pólskego wikipedijow.

--... 15:27, 16. apr 2010 (CEST)

Hallo. Polnische Namen sind keine sorbischen Namen. D.h. das Bild ist als Quelle ungeeignet. Also heißt es weitersuchen. Gruß --Tlustulimu 15:58, 16. apr 2010 (CEST)

DK

Het laad van de Abodriten is ne poroovensie van Koninkrijk Denemarken.

De Oder-Neisse-Vredegrens was er al om het jaar 1000.

De groen en tot zins. ... 12:34, 17. apr 2010 (CEST)

Hello. I don't know what's your problem and about which article you talk. Greetings --Tlustulimu 14:40, 3. meje 2010 (CEST)
Dobry dźeń. Njewěm što je twój problem a wo kotrym nastawku pisaš. Postrowy --Tlustulimu 14:40, 3. meje 2010 (CEST)

wikEd translation

Hi Tlustulimu/Archiw20110705, I have updated all wikEd translations to the latest version 0.9.91. Please feel free to check your translation for changes and new additions. You can find general informations on the wikEd translation project page. Cacycle (talk) 22:52, 17 April 2010 (UTC)

Wutworjenje hornjoserbskeje a delnjoserbskeje startoweje strony za mobilne telefony

Njewěm, hač hižo znaješ rozšěrjenje MediaWiki Wiki Mobile Interface, z kotrehož pomocu móžeš strony Wikipedije na mobilnym telefonje pokazać. To je hižo móžno za wobě serbskej Wikipediji: hornjoserbska wersija a delnjnoserbska wersija. Hdyž wotpowědnu stronu wopytaš, widźiš horjeka nalěwo pytanske polo. Móžeš hižo zapřijeće zapodać, a hornjoserbska wersija budźe w hornjoserbskej Wikipediji pytać a delnjoserbska Wikipedija budźe w delnjoserbskej Wikipediji pytać. Tuchwilu na wotpowědnej stronje so jendźelski tekst jewi, kotryž informuje, zo dotal startowa strona - poprawom wobsah startoweje strony - njeje. Ale je jednora metoda wobsah z Hłowneje strony generować, z pomocu tak mjenowanych selektorow, hlej tu. To su hódnoty atributa id. Na runje mjenowanej stronje widźiš, kotre selektory su móžno. We wokomiku wšak je zwobraznjenje selektorow na prěnjej wobaj selektoraj wobmjezowane. To stej mp-tfa - pola nas to wotpowěduje Nastawk měsaca a mp-itn - pola nas to wotpowěduje Aktualnosće. Ale w hsbwp nimamy tuchwilu tekstowu kategoriju Aktualnosće, ale w dsbwp wona eksistuje (Aktualnosći). Zo bychmoj móhłoj tajku startowu stronu za mobilny telefon generować, dyrbja so wotpowědowace selektory na Hłownej stronje wotpowědneje Wikipedije přidać. To wšak dyrbiš ty činić, dokelž Hłowna strona je za normalnych wužiwarjow zawrjena. Zapisaj prosce atribut id="mp-tfa" za Nastawk měsaca a id="mp-itn" za Aktualnosće (tuchwilu wšak jenož w dsbwp móžno). Na kóncu wopytaj stronu http://hsb.m.wikipedia.org resp. http://dsb.m.wikipedia.org, a hladaj, hač tekst so tam hižo zjewi. Na tutej stronje steji, zo je trjeba, nowu zdźělenku w Bugzilli spisać, prjedy hač wšitko funguje. Ale snano budźe to hižo prjedy fungować. Postrowy, --Michawiki 17:35, 21. apr 2010 (CEST)

Witaj, Michawiki. Runje přidach id hłownej stronje, ale to hišće njefunguje. Mam wotpowědny wotkaz kliknyć? Postrowy --Tlustulimu 18:51, 21. apr 2010 (CEST)
Witaj Tlustulimu. Dźakuju so ći, zo sy to tak spěšnje činił. Myslu sej, zo to hišće njefunguje, dokelž zdźělenka w BugZilli hišće njeje so spisała a zamołwići administratorojo na Meće tohodla hišće njejsu nowu stronu aktiwizowali. Ale sym widźał, zo sy to do swojeje předłohi zatwarił, skutkuje to tež kaž na př. id="mp-tfa? Jeli haj, myslu sej, zo móžeš dalše selektory zapodać, na př. mp-dyk za kašćik Zajimawosće abo mp-tfp za Wobraz tydźenja, kotrež wšak so hišće njewuskutkuja. Nětko, dyrbju najprjedy něšto nakupić, ale potom spisam dwě zdźělence w BugZilli za hornjoserbšćinu a delnjoserbšćinu. Postrowy, --Michawiki 19:07, 21. apr 2010 (CEST)
Sym zdźělence w BugZilli spisał: 23281 (hsb) a 23282 (dsb). Postrowy, --Michawiki 21:48, 21. apr 2010 (CEST)

Duchowne wědomosće město duchownowědnosće

Witaj Tlustulimu. W předłoze {{HS-kategorije}} wužiwaš słowo duchownowědnosće. Wěsće, to je teoretisce tworjomne, ale, kaž so zda, njewužiwane. Pod www.boehmak.de a w dwurěčnym słowniku N-HS namakam jenož humanistiske wědomosće. Přez Google sym duchowne wědomosće namakał, kotrež preferuju. Namjetuju, zo změniš duchownowědnosće do duchowne wědomosće. Postrowy, --Michawiki 14:14, 3. meje 2010 (CEST)

Yes check.svg sčinjene Witaj Michawiki. Runje změnich předłohu {{HS-kategorije}}, hačrunjež njeje škitana a tohodla by sam změnić móhł. Postrowy --Tlustulimu 14:33, 3. meje 2010 (CEST)

Předłoha:Grjekski alfabet

  1. Could you delete pl interwiki in this template. It will be deleted on polish Wikipedie and replaced by other template. Malarz pl 21:55, 11. meje 2010 (CEST)
  1. Could you change interwiki in Předłoha:Grjekski Alfabet as described in disscusion. Malarz pl 23:29, 11. meje 2010 (CEST)
Yes check.svg sčinjene I just changed the interwiki links. Greetings --Tlustulimu 11:48, 12. meje 2010 (CEST)
thanks. Please change interwikis in second template as described in Diskusija k předłoze:Grjekski alfabet. TIA. Malarz pl 22:00, 14. meje 2010 (CEST)

Thanks

Thank you very much for the translation, that is very kind! I will start using the bot here when my globat bot flag is approved. It will only do interwiki links, but if there is something else you want it to do, don't hesitate to ask! Jon Harald Søby 13:42, 18. meje 2010 (CEST)

Rozšěrjenje Replace Text

Witaj, Tlustulimu. Sy na rozšěrjenju Replace Text zajimowany? Hdyž haj, spisam zdźělenku w BugZilli. Tute rozšěrjenje móže tekst na wjacorych stronach naraz narunać, hlej tu. Nadźijam so, zo rozumiš tekst tam, je jendźelsce. Tole je krótke wopisanski tekst:

Staji specialnu stronu k dispoziciji, kotraž administratoram zmóžnja, globalne pytanje a narunanje teksta na wšěch wobsahowych stronach wikija přewjesć

Sym mjenujcy na př. widźał, zo na jara wjele stronach so słowo noty město nóžki wužiwa. Kelka ja wěm, słowo nota we wozamje nóžka, přispomnjenka, připisk w serbšćinje njeeksistuje. To móhło so z pomocu rozšěrjenja naraz narunać.

Postrowy, --Michawiki 00:17, 20. meje 2010 (CEST)

Witaj, Michawiki. To je jara dobra ideja. Nimo toho sym wina na słowje "noty" we wjele nastawkach. ;-) Postrowy --Tlustulimu 00:28, 20. meje 2010 (CEST)
Derje. Ale dźiwaj na to, zo jenož administratorojo móžeja tute rozšěrjenje wužiwać, potajkim ty, Julian a teoretisce Dundak. Móže tuž być, zo změješ wjele dźěła. Bugowu zdźělenku napisam jutře, eh, dźensa. :-) Dobru nóc, --Michawiki 00:47, 20. meje 2010 (CEST)
Bugowa zdźělenka je w BugZilli za hsbwp a dsbwp spisał: Bug 23606. Postrowy, --Michawiki 13:30, 20. meje 2010 (CEST)

Nawigaciska lajsta abo Nawikašćik?

Witaj Tlustulimu. Sy wěsće hižo widźał, zo sym stronu pomocy za knižnu funkciju na zakładźe němskeje Wikipedije wutworił. Němska strona wobsahuje předłohu za nawikašćik knižneje funkcije. Bych rady němsku předłohu přewzał (ale jenož z třomi wotkazami), ale sprawnje prajene, tutón dołhi wuraz Nawigaciska lajsta so mi njespodoba. Njemóžemy - kaž w dsbwp - w přichodźe město toho Nawikašćik wužiwać? Tute słowo njeje tak ćežkotne. Měnju, njejedna so wo mjeno mjenoweho ruma, kotrež dyrbi jednotne być. Wužiwamy stare předłohi z Nawigaciska lajsta, ale za nowe předłohi wužiwamy Nawikašćik. Što měniš ty? Postrowy, --Michawiki 22:04, 22. meje 2010 (CEST)

Witaj, Michawiki. Wšak je dobra ideja, zo za nowe tute kašćiki hesło Nawikašćik wužiwamy. Postrowy --Tlustulimu 22:17, 22. meje 2010 (CEST)
Derje, dźakuju so. Postrowy, --Michawiki 23:05, 22. meje 2010 (CEST)

Strony wjacezmyslnosće

Witaj Tlustulimu. Sym runje zwěsćił, zo eksistowace strony wjacezmyslnosće so na wotpowědnej specialnej stronje njenalistuja. Nimo toho je woznamjenjenje aliasa specialneje strony wopak: Město Rozjasnjenja wjacezmyslnosće, je to jenož Rozjasnjenja wjazmyslnosće (pismikaj ce falujetej). Tež w dsbwp tute nalistowanje njefunguje. Sym sej wěsty, zo strony wjacezmyslnosće eksistuja. Móžeš to mól přepruwować? Strony wjacezmyslnosće zběraja so přez stronu MediaWiki:Disambiguationspage. Němska Wikipedija wotkazuje na wotpowědnu předłohu Begriffsklärung. Njewěm, ale myslu sej, my měli na swoju předłohu Wjacezmyslnosć resp. Wěcejwóznamowosć wotkazować, zo by zběranje stronow wjacezmyslnosće fungowało. Postrowy, --Michawiki 21:45, 28. meje 2010 (CEST)

Witaj Michawiki. Runje změnach stronu MediaWiki:Disambiguationspage‎ po němskej wikipediji. Tam wobsahuje wobraz na potrjechenu předłohu. Pufrowaka dla dyrbimy nětko tróšku dočakać. Nadźijam so, zo budźe fungować. Postrowy --Tlustulimu 22:24, 28. meje 2010 (CEST)

Fulfude

Bevor da noch mehr Bots Interwikilinks nachschlagen, solche Artikel darfst du ruhig auch löschen, ohne dass ein zweiter Admin draufschaut. --32X 14:54, 2. jun 2010 (CEST)

Yes check.svg sčinjene den Müll hatte ich doch glatt vergessen. Danke für deine Erinnerung. Postrowy --Tlustulimu 20:22, 2. jun 2010 (CEST)

AF

gudn tach!
hab auf deine e-mail geantwortet. -- seth 00:34, 14. jun 2010 (CEST)

Próstwa

Dźeń dobry, Tlustulimu. Naši katalonscy kolegojo proša wikipedistow z druhich Wikipedijow, zo bychu jich podpěrali. Sym potajkim wutworił předłohu "Předłoha:Wikimedia CAT", ale njeje so mi poradźiło, ju na mojej stronje nałožować. Njewěm, što sym wučunić zabył. Móžeće mi pomhać, prošu? Bych ju mjenujcy wužiwać chcył kaž na sardiskej (sc) Wikipediji, nic tak kaž nětko na serbskej. Wutrobny dźak, --Henriku 16:03, 24. jun 2010 (CEST)

request of translation for de:Mérida (Venezuela), and de:Feria del Sol (Mérida) in sorabians..thank you so much♥ --Lodewijk Vadacchino 18:13, 24. jun 2010 (CEST)

Good Evening to you, Greeting from Calabria and from Venezuela, write you, if kindly you could improve the article of Mérida in 2 sorabians, on the base of the English or German.... and if kindly you could translate in 2 sorabians the Feria del Sol, festival typically of this Maravillouse City, that is receiving great international success. In Change I will translate you in Italian, Spanish and other Italian dialects on Wikipedia, an article of your interest, I deal me with biographies, history, some religion and geography, and other gendres. I am sure that we will find us in full accord. In a wait him of one certain answer of yours I thank you in advance of true heart♥♥♥.Thanks So Much♥--Lodewijk Vadacchino 18:13, 24. jun 2010 (CEST)

this is my simple gift for you a Most Famous Song on Mérida with most Famous Merideña on The World Miss Univers 2009 Stefania Fernandez♥--Lodewijk Vadacchino 18:13, 24. jun 2010 (CEST)

Kedźbu na rěčny zmylk

Dobry wječor, Tlustulimu,

runje na stronach serbskeje Wikipedije čitam sćěhowacej sadźe:

Sy změny spytnył? Smy Wikipedija polěpšili. To ma być Wikipediju. Wjele dobroh,--Henriku 21:56, 30. jun 2010 (CEST)

Dobry wječor, Henriku. Dźakuju so za wašu informaciju. Bohužel njewěm w kotrej stronje je zmylk. Snadź wužiwar Michawiki to znaje, dokelž wón přełoži teksty za serbski interfejs. Postrowy --Tlustulimu 22:07, 30. jun 2010 (CEST)
Nó haj, Michawiki to cyle wěsće pytnje, wón móže jara derje serbsce. Dobru nóc, --Henriku 22:18, 30. jun 2010 (CEST)
Witaj Tlustulimu, witaj Henriku. Sym tu sadu korektnje přełožił. Mój přełožk namakataj na tutej stronje w druhej tabeli pod nadpismom Phase IV Deployment w špalće PO Centralnotice, rjadka hsb resp. dsb. Tón problem je tón wužiwar zawinował, kotryž ten tekst we Wikipediji aktiwizował. Tón wužiwar njeje mój přełožk wužił. Je město słowa Wikipediju wariablu SITENAME wužił. Dokelž pak akuzatiw je trěbny, wuži so nětko wopačna gramatiska forma, nominatiw, dokelž předłoha {{GRAMMAR:akuzatiw}} faluje. Sym tutoho wužiwarja hižo informował: Diskusija z wužiwarjom Az1568. Postrowy, --Michawiki 22:32, 1. jul 2010 (CEST)
Witaj. Nětko je zaso wšo prawe. Postrowy, --149.225.58.29 12:45, 3. jul 2010 (CEST)
Ow, sym zaso zabył so přizjewić. --Michawiki 12:48, 3. jul 2010 (CEST)

Translation

Hello! can you please create this article Selena on this wiki? please and thank you! (en:Selena, the English version). AJona1992 19:59, 14. jul 2010 (CEST)

Twój dowol

Witaj Tlustulimu. Sym w dewp čitał, zo změješ bórze dowol. Namjetuju, zo prosyš tež Derbetha, zo by skontrolował w delnjoserbskej Wikipediji. Wón je tam admin. Ja tež kontroluju kóždy dźeń, ale nimam žane administratorowe prawa za chutne pady. Postrowy, --Michawiki 21:12, 19. jul 2010 (CEST)

Předłoha:Infokašćik město

Witaj Tlustulimu! Móžeš ty prošu předłohu takle přetworić, zo pola serbskich wsow je serbske mjeno horjeka a tučne? To by rjane był. We wokomiku widźiš samo pola Chrósćic abo Ralbic němske mjeno tučne (jako "swójske mjeno") a serbske mjeno nic. Wutrobny dźak a postrow, j.budissin+/- 14:23, 15. awg 2010 (CEST)

Witaj, Juliano. Runje změnich format, zo tak nětko tež serbske mjeno je tučne. - Ale čehodla sy parameter "knježerstwowy wobwod" do "direkciski wobwod" změnił? Jeli to je prawe, potom móžeš tež dokumentaciju předłohi změnić? Snadź bu derje było, jeli bu tam pokiw wo změnje był. Postrowy --Tlustulimu 14:46, 15. awg 2010 (CEST)
Dźakuju so. Nó haj, knježerstwowe wobwody w Sakskej wot 2008 wjace nimamy, te su nětko "direkciske wobwody". Budu dokumentaciju změnić. Ale w nastawkach mamy tež nětko hišće němske mjeno horjeka, a serbske deleka. To so mi njelubi, znajmjeńša nic pola serbskich wsow. Maš ty za to jednu móžnosć? -- j.budissin+/- 15:43, 15. awg 2010 (CEST)
Ho, Juliano. Twoje změny tróšku su eksistowace nastawki přemjetowali a přikład w dokumentaciji nětko wjace derje njewupada. Nimo toho někotre kraje wěsće maja ""knježerstwowy wobwod". Tuž, předłoha je za wšě kraje, nic jenož za Němsku abo Saksku. - A změna parametra za mjenje wuskutkuje, zo nětko jedna ze specialnych funkcijow wjace prawje njefunguje. Snadź njewužiwaš tutu funkciju (jendźelsce Gadget), ale ja wužiwam. Tuž, změna parametrow dyrbi so před realizowanjom diskutować. - Što nětko činimy? Postrowy --Tlustulimu 17:45, 15. awg 2010 (CEST)
(+) Namjetuju, zo najprjedy diskutujemy, hač wšě mjenje (serbske mjeno a swójske mjeno) matej w titulowej lince tabeli stać, abo serbske horjeka a swójske (druhe) deleka w ćělesu tabele. - Nimo toho parametry dyrbja so za wšě kraje hodźeć. Postrowy --Tlustulimu 17:54, 15. awg 2010 (CEST)
Namjetuju, zo ty, Tlustulimu, wobnowiš prěnjotnu wersiju. Potom mamy tutu wersiju jako zakład za diskusiju. We wokomiku je tak, zo na př. w nastakwu Sebnitz (město) so serbske mjeno njepokazuje. Postrowy, --Michawiki 18:24, 15. awg 2010 (CEST)
Derje. Sčinjene. - Snadź Julian njeje derje změnu přemyslił. - Mam tež změnjene nastawki cofnyć? Postrowy--Tlustulimu 18:29, 15. awg 2010 (CEST)

Hellow?

I don't understand your language in 'Zjeće'.[1]

And I want to translation, Hsb. Thank you. --Idh0854 05:21, 5. sep 2010 (CEST)

Hello, Idh0854. I wrote in Sorbian: adding. Who can translate this? - Greetings --Tlustulimu 13:34, 5. sep 2010 (CEST)
Do you translation english → Hsb? --Idh0854 15:04, 7. sep 2010 (CEST)

Předłoha:Koord

Witaj Tlustulimu! Je to móžno, předłoha "Koord" tak změnić, zo wupada a funguje kaž w němskej Wikipediji? Pokazana horjeka w nastawku a z wotkazom na GeoHack? To by kul było. Dźakuju so a postrow z Budyšina, j.budissin+/- 17:27, 28. sep 2010 (CEST)

Witaj, Juliano. Bohužel to njewěm. Nimo toho nětko ma dźěło z předłohami w rozdźělnych wikijach. A to móže tróšku trać. Postrowy --Tlustulimu 17:33, 28. sep 2010 (CEST)
Dokelž předłoha bazuje na esperantorěčnej wersiju, nic na němskej, njewěm, kak by ju změnić móhł. Nimo toho předłoha wjele podpředłohow wužiwa. Tuž, wona je jara kompleksna předłoha.
Ale runje sym někotre CSS-formaty z esperantorěčneje wikipedije stronomaj MediaWiki:Common.css a MediaWiki:Vector přidał. Nětko so wotkaz z koordinatami horjeka pokaza. Njewěm, hač to hižo dosaha. Postrowy --Tlustulimu 19:38, 28. sep 2010 (CEST)
Wutrobny dźak, to je na kóždy pad lěpje hač dotal. -- j.budissin+/- 21:12, 28. sep 2010 (CEST)

Jiwow

Dobry wječor Tlustulimu! Ich habe den Artikel heute etwas (mit Hilfe von Wužiwar:Michawiki/Přikładne sady za městne nastawki) ergänzt. Kannst du mal auf korrekte Grammatik überprüfen? Zu den Ortsnamen: Jiwow ist belegbar (wenn auch nur mit älterer Literatur), für die anderen Orte musste ich auf de:Benutzer:Dreisechzigers Ergänzungen im deutschen Artikelumfeld zurückgreifen. Da er vermutlich dauerhaft wegbleiben wird, kann ich ihn nicht mehr fragen, woher er die Namen hat. --32X 19:37, 7. okt 2010 (CEST)

Dobry dźeń, 32X. Ich habe denn mal ein bißchen korrigiert. Die Präposition "w" fordert den Lokativ, der von "lěto" ja "lěće" lautet. Die Form "lět" ist dagegen der Genitiv Plural.
Der Name "Jiwow" taucht auch im "Oberlausitzer Ortsnamenbuch" von Walter Wenzel nicht auf. Postrowy --Tlustulimu 13:11, 8. okt 2010 (CEST)
Danke. Zum Ortsnamen siehe auch de:Eibau#Ortsname. Grenzwertig, aber im Kontext der Karte und der Qualität Rězaks Werk kann man es meiner Meinung nach lassen. --32X 23:30, 8. okt 2010 (CEST)


de:Slawische Vornamen

Witaj, czy możesz przetłumaczyć artykuł z niemieckiej Wikipedii: de:Slawische Vornamen na serbołużycki? Możesz skorzystać również z angielskiej odmiany en:Slavic names.

Witaj, could you please translate de:Slawische Vornamen into Sorbian language? You can use en:Slavic names as well. Pozdrawiam! Wojgniew 23:42, 14. okt 2010 (CEST)

koordinaty

Witaj Tlustulimo! Spytach jónu, hač je móžno, wotkaz w předłoze "Coord" nic na GoogleMaps, ale na serbsku kartu wjesć. To so radźi. Nětko mam prašenju, hač ty móžeš předłohu tak změnić, zo koordinaty so tež we hłowje nastawka pokazaja, kaž w němskej wikipediji (hlej n.př. de:Rosenthal (Bautzen))? To by rjenje było. Moja změna je tuchwilu test, budźemy widźeć, hač lěpje je abo nic. Postrow z Berlina, j.budissin+/- 11:20, 22. okt 2010 (CEST)

Witaj, Juliano. Bohužel dźensa nimam wjele časa, dokelž budu wječor w druhim měsće, hdźež so budźe kurs w Esperanće wotměwać. Myslu, potrjebujemy někotre formaty z de:Common.css, ale nětko njewěm eksaktnje kotre su wažne. Postrowy --Tlustulimu 11:28, 22. okt 2010 (CEST)

Spamowy nastawk Zbigniew Wąsiel w dsbwp

Witaj Tlustulimu. Móžeš mól tón spamowy nastawk z dsbwp wušmórnyć? Někajka zokowa klanka wšudźe we Wikipedijach wutworja tón spamowy nastawk. J. Budissin je jón hižo w hsbwp wušmórnył. Pódla prajene: Čehodla předłohi za wušmórnjenje (delete, del atd.) wjace njezapisuja tekst do nastawka, kotryž ma so wušmórnyć? Jenož kategorija za wušmórnjenje resp. spěšne wušmórnjenje so zapisuje. Postrowy, --Michawiki 00:43, 18. now 2010 (CET)

Witaj. Michawiki. Hižo druhi wužiwar z Meta je tutón spam wušmórnył. Postrowy --Tlustulimu 17:46, 18. now 2010 (CET)

Předłoha:LocMap/info

Ich glaube, es ist an der Zeit, die Vorlage anzupassen. Schau Dir mal de:Vorlage:Positionskarte Sri Lanka an. So schöne Reliefkarten können wir hier auch haben. --Obersachse 18:42, 27. dec 2010 (CET)

Dobry wječor, Obersachse. Ich habe vor einiger Zeit eine neue Portierung der deutschen Hauptvorlage nach {{Poziciska mapa}} vorgenommen. Es wäre also an der Zeit schrittweise auf diese neuere Vorlage umzubauen. Dazu müßten denn alle Vorlagen vom Schema "LocMap Land" auf "Poziciska mapa Land" umgestellt werden. Allerdings müßte denn auch die Einbindung in Infokästen angepaßt werden. Aber die Vorlage für Rußland müßte bei beiden Systemen trotzdem getrennt bleiben, weil da einige funktionelle Unterschiede bestehen. D.h. die LocMap für Rußland dürfte nicht auf das neue Namensschema umbenannt werden, sondern müßte nach der deutschen Fassung neu angelegt werden. Welche Ländervorlagen noch betroffen wären, weiß ich jetzt nicht. Aber es dürften nicht alzu viele sein. Was denkst du darüber?
Was müßte denn an der Vorlage {{LocMap/info}} ergänzt werden? Ich gucke mir das ganze morgen mal an. Postrowy --Tlustulimu 19:19, 27. dec 2010 (CET)
Die Anzeige der zweiten Karte. Wenn ich mit meinem Bot bei der Umstellung helfen kann, sag einfach Bescheid. --Obersachse 18:21, 30. dec 2010 (CET)
Yes check.svg sčinjene ich habe denn mal die zweite Karte in {{LocMap Sri Lanka}} eingefügt, nachdem ich die entsprechende Stelle in {{LocMap/info}} ergänzt habe. Jetzt weiß ich aber nicht, ob {{LocMap}} dies schon unterstützt. Wenn nicht, wäre die Umstellung auf {{Poziciska mapa}} wohl angebracht, oder? Wann wurde denn diese Funktionalität in de:Vorlage:Positionskarte eingebaut? Postrowy --Tlustulimu 14:03, 31. dec 2010 (CET)
Die Funktionalität gibt es in LocMap schon immer (Parameter AlternativeMap).
Das geniale (und neue) an der Sache ist, dass Vorlagen von sich aus wählen können, welcher Kartentyp genommen wird. das muss nur in der jeweiligen Vorlage eingestellt werden. So nimmt z.B. die russische Vorlage ru:Шаблон:НП immer die administrative Karte, aber ru:Шаблон:Остров (da in ihr |alt=physical eingestellt ist) immer die Reliefkarte, falls vorhanden. Wenn es keine Reliefkarte gibt, wird die administrative verwendet. Gibt es auch diese nicht, wird entweder gar nichts angezeigt oder eine Fehlermeldung ausgegeben. Beispiele: ru:Баутцен und ru:Рюген. --Obersachse 14:28, 31. dec 2010 (CET)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije