Diskusija z wužiwarjom:Tlustulimu/Archiw20070519

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Sorabaj esperantistoj?

Saluton, Tlustulimu. Mi havas demandon, kiu tute ne rilatas al la soraba Vikipedio. Ĉu vi scias, ĉu estas soraboj, kiuj estas esperantistoj? Mi opinias naskiĝintajn sorabojn, ne germanojn, kiuj regas la soraban. Mi nome ricevis demandon de ĉeĥa esperantisto el České Budějovice, kiu volas korespondi kun soraba esperantisto aŭ almenaŭ kun germano, kiu regas la soraban. El la unua kategorio mi neniun konas, el la dua kategorio mi konas vin, prof. d-ro E. Werner el Leipzig kaj min mem. Eble mi demandos en eovp. Korajn salutojn, --Michawiki 22:49, 21. jan. 2007 (CET)

Saluton Michawiki. Mi ankaŭ nur konas prof. d-ro E. Werner el Lejpcigo kaj vin. Ĉu mi provu demandi d-ron Werner, ĉar mi ie havas lian retpoŝtan adreson? Sed mi ne certas, ĉu li respondos, ĉar mi havas iom strangan retpoŝtan adreson. Kore salutas --Tlustulimu 23:16, 21. jan. 2007 (CET)
Saluton Tlustulimu. Ne dankon, al prof. Werner mi ankaŭ povas skribi. Mi ne scias, ĉu li ankoraŭ havas kontaktojn al Esperantujo. Unue mi demandos en la "Korčma" :-) de eovp. Malgraŭ tio, dankon por via helpo. Ĝis, --Michawiki 23:30, 21. jan. 2007 (CET)
Saluton ! iu pra-pra-avino mia naskiĝinta ĉirkaŭ 1750 estis kaŝuba (fakte pra-pra-avino de mia avino naskiĝinta en 1901 en Dresden). Kaŝuboj ja estas parencoj al soraboj, ĉu ne ? Sed mi mem havas neniun konon de tiuj lingvoj. ArnoLagrange 12:36, 26. jan. 2007 (CET)
Saluton! Ho, tio montras denove kiom malgrandas la mondo, ĉu ne? La kaŝuboj vivas en Pollando en la ĉirkaŭaĵo de Gdansko ĉe la Balta Maro. Ilia lingvo parencas al la pola kaj iom malpli al la sorabaj lingvoj (altsoraba kaj malaltsoraba). Fakte la kaŝuba estas la plej orienta "resto" de la pomorania lingvo. Ekde kelka tempo eĉ ekzistas Vikipedio en la kaŝuba lingvo jene Ĉefa paĝo. Hazarde mia avo (patro de patro) naskiĝis en la 1910aj jaroj en Gdansko. Sed mi ne scias, ĉu li eble scipovetis la Kaŝuban lingvon. Pro la perdo de dokumentoj en la malfruaj dummilitaj jaroj mi ne scias ion pri pli fruaj prauloj kaj tial ne scias, ĉu ni ambaŭ hazarde havus komunan praulon Smjejkotak. Kore --Tlustulimu 12:48, 26. jan. 2007 (CET)
Mi korektis mem -- Nun cxar vi sciigas al mi ke kasxuboj logxas cxirkaux Gdansk, mi ekdubas cxu miaj praauloj ne pli versxajne estis soraboj cxar ili logxis cxirkaux Dresden - Görlitz kaj mi erare kredis ilin kasxuboj dum ili eble estis soraboj. La famila nomo kiun mi konas estas Konopke. ArnoLagrange 19:36, 28. jan. 2007 (CET)

Saluton Arno. La nomo Konopke sonas iel sorabe, sed mi ne scias la sencon, ĉar mi ankoraŭ estas komencanto pri la soraba lingvo. Unu komunaĵo de Soraboj kaj Kaŝuboj ja estas, ke ambaŭ parolas okcidentslavajn lingvojn. Ekzemple la vortoj por decembro estas similaj: kaŝube gòdnik kaj altsorabe hodownik. Kore salutas --Tlustulimu 19:45, 28. jan. 2007 (CET)


słony, elefanty a druhe zwěrjatka :-)

Luby Tlustulimu,

měj dźak za twoje prašenje. Hm, sym do čěskich stron pohladał. Tam je "Rüsseltier" = "slonovití", "elefant" pak "slon". Fakt je, zo přewažuje dźensa leksem "elefant", pod tutym měło so hesło tež załožić. "Słon" drje je bohemizm, ale rjany ... A wón rěka definitiwnje "Elefant", nic "Rüsseltier" ... Poslednje móhli snano "elefantoidne" abo tež "słonoidne" mjenować. Cuzu kóncowku namjetuju, dokelž by "słonojte" wupadało za něčim słonym ...--Nepl 19:02, 8. měr 2007 (CET)

Zawod twojich stron

Hišće raz ja. Mam namjet za rěčne polěpšenje Twojeho powitanja:

Dokelž je tu moja wužiwarska strona, budu wšitke njewěcowne wuprajenja rewertować (wotstronić). Přede wšěm, jeli wobsahuje to naswarjenja dla mojeje narodnosće - njemóžach sej ju wupytać. Nimo toho budu wšitke teksty rewertować (wotstronić), kotrež njejsu w němčinje, hornjoserbšćinje abo esperanće spisane a njewobsahuja namjety za wikipediju abo prašenja wo wikipediji abo njeinformuja mje wo zmylkach w hornjoserbšćinje. Wutrobne postrowy

jenož jako snadny namjet ... lubje strowi--Nepl 19:02, 8. měr 2007 (CET)

Dźakuju zo za twoje korigowanje. --Tlustulimu 20:24, 8. měr 2007 (CET)

Nowgorodska narěč

Luby Tlustulimu,

jaaara zajimawy přinošk! Sym to trochu předźěłał, ale so w cyłku po Twojim naćisku měł. Tute dokumenty su zajimawe. Problematiske w nastawku je, ale to přitrjechi tež za němski, ruski, ukrainski atd., zo wulki dźěl pječa eksistowacych znamjenjow so w přikładomaj njejewi. Znajmjeńša nic konsekwentnje. Tak maš na přikład "twjerdy znak" samo jara husto, -e- tam přehusto njesteji. Druhdy maš město -e- tež -o- atd. Přikłady za cokanje (tak tež serbski terminus technikus) su špatne, dokelž jedna so pola "nóc" runje wo poziciju, hdźež maja zapadosłowjanske rěče tež wšitke -c-, nic -č-. Móže to prosće samsne wuwiće być. (Bjezdwěla wšak eksistuje (eksistowaše) tam cokanje, ale słowa kaž "nóc" em njejsu tón prawy přikład.

formalny pokiw: "na přikład" skrótši so "na př.", "přirunaj" skrótši so "přir.", "a tak dale" atd. ...

Měj dźak za tak dobre tematiske přinoški!--Nepl 20:11, 8. měr 2007 (CET)

- ach haj, prošu přesuń nastawk na hesło "Stara Nowgorodska narěč" (kaž: Budyska narěč, Grodkowska narěč atd.)--Nepl 20:12, 8. měr 2007 (CET)

Dźakuju so za twój namjet. Runje přesunych do noweho hesła "Stara Nowgorodska narěč". Jeli budźemy tutón nastawk wobdźěłać, dyrbimy wobkedźbować, zo wón je kompromis po němskej, ruskej (Wužiwar:Obersachse je pomhał), jendźelskej a ukrainskej wikipedijach. (Jenož rozumju Němčinu, jendźelšćinu a Esperanto. Ale tróšku móžu hornjoserbšćinu čitać, ale nimale njerozumju rěčanu hornjoserbšćinu.) Wutrobny postrow --Tlustulimu 20:42, 8. měr 2007 (CET)
Po mojim zdaću je dalša móžnosć: Njetrjebamy so scyła po druhich wikipedijach měć, jeli sami wěmy, što je wažne na tych brězowych dokumentach. A dokelž je rěčespyt mój konik a zdobom moje powołanje, sym hižo husćišo wo tutych rěčnych pomnikach słyšał a druhdy do nich pokuknył. Dotalne informacije wo nich w druhich wikipedijach bohužel njejsu hišće předobre a jaaara powšitkowne. Snano pak so raz Rus namaka, kotryž Zaliznjaka porjadnje čita a to potom rozšěri ... Nóhaj, bohužel njezměju tež ja chwile, so intensiwnje z tekstami rozestajeć a woprawdźity samostatny nastawk zapodać. Nahaj, dosć toho. Chcych jenož na to pokazać, zo njetrjebamy so njewólnisce po druhich wikipedijach měć, ale zo mamy sami swoju hłójčku - a snano bórze najlěpši nastawk wo tutej narěči :-)--Nepl 02:14, 9. měr 2007 (CET)

Předłoha za basnje

Witaj Tlustulimu. Trjebam twoju pomoc. Mam nětko dosć dołhu baseń w nastawku wo čěskej spisowaćelce Marie Dolistová. We wokomiku sym ju z <br /> rozrjadował a wona je nalěwo "rangeklatscht". Maš rjanu předłohu abo dobru ideju, kak so hodźi to lěpje tworić? Wutrobny dźak dočasa a postrowy, --Michawiki 00:20, 10. měr 2007 (CET)

Runje narunach <br /> přez <pre> a </pre> wokoło wobłuka. Jeli so ći njepodoba, ja budu nowu předłohu za tajke teksty "twarić". Postrowy --Tlustulimu 00:46, 10. měr 2007 (CET)
Witaj Tlustulimu. Dźakuju so, běše hižo dobra ideja. Ale někak měnju, zo předłoha by lěpje była. Basnje běžacy tekst njejsu, chcu je po mojim zdaću placěrować móc a maja rjenje wupadać. Měli bóle w srjedźiznje strony być, basnje sami njesmědźa centrowane być, zo bychu rymy tež su trochu widźomne a nic jenož słyšomne. W HTML móžu to z CSS "hinschaukeln", ale we Wiki... Dźakuju hišće raz a dobru nóc, --Michawiki 00:40, 11. měr 2007 (CET)
Dobry wječor, wój dwajo! Njejsym wo tym předswědčeny, zo hodźi so wšo a wšitko z předłohami rozrisać. Kak by było z ryzy wiki-formatowanjom kaž w nastawku Rjana Łužica#Tekst? Michawiki, sy sej wěsty, zo je awtorka baseń pod GFDL stajiła? Štož zapřimnje, zo móže ju kóždy změnić a dale (tež komercialnje!) dale rozšěrić? Njewěrju, zo móže to wotpohlad awtorki być. Móžemy ju nětk wo dowolnosć prosyć (zda so, zo je jedna z twojich znatych) abo dyrbju cyłu baseń zaso šmórnyć. Wodaj, ale wosebje we wobchadźenju z awtorskimi prawami smy na krute konwencije wjazani. Zo njebychmy do prawniskich šmjatańcow přińdźeli… Jedyn francoski projekt dyrbješe załožba Wikimedia nimale zawrěć (wěrju, zo bě fr.wikiquote), dokelž bě napjelnjeny z ZAP (zranjenjami awtorskich prawow). Ničo za zło! Postrowy --Dundak 01:43, 11. měr 2007 (CET)

Pady

Hilft Dir vielleicht der Code von ru:Шаблон:Славянские племена weiter? Oder sind die Kästchen (Zwischenstriche) wichtig? Wutrobe postrowy (Wenn ich nicht von Dir abgucken kann, habe ich Schwierigkeiten. War das jetzt richtig geschrieben?) --Obersachse 10:26, 11. měr 2007 (CET)

Dobry dźeń, Obersachse. Der Code hilft nicht nur, sondern wurde gleich verwendet: {{Pady}}. Danke für den Tipp. Können wir bei der Gelegenheit nicht mal die Vorlage ru:Шаблон:Славянские племена sorbisieren, denn wir haben hier noch nichts über slawische Stämme? Wutrobny postrow --Tlustulimu 13:47, 11. měr 2007 (CET)
Wird gemacht. --Obersachse 18:21, 11. měr 2007 (CET)
Předłoha:Slawy wartet auf Deine Umbenennung und Übersetzung. --Obersachse 18:40, 11. měr 2007 (CET)
Ich habe erst einmal die Zwischenüberschriften übersetzt und das Ganze nach {{Słowjanske kmjeny}} verschoben. Der Plural von Słowjan (Slawe) lautet ja Słowjenjo, weil a zwischen zwei palatalen Konsonanten zu e wird. Das gilt aber nur für Obersorbisch. Wutrobny postrow --Tlustulimu 18:56, 11. měr 2007 (CET)

Problem Nawigaciska lajsta

Tlustulimu, lies dir doch mal auf meiner Seite meine Nachrichten durch und schau dir die Awstriska-Seite an. Es funktioniert bestens. --Michawiki 22:59, 12. měr 2007 (CET)

Předłoha: Request

Witaj Tlustulimu. Sym runje dźiwny zapisk widźał, kotryž słuša k předłoze Request: "Rozšěr nastawku do stuba". To někak njerozumju. To mělo wěsće rěkać: "Rozšěr stub do nastawka". Čehodla měł wužiwar z nastawka stub činić? Postrowy, --Michawiki 15:33, 13. měr 2007 (CET) Sym runje widźał, zo sy to hižo změnił. Běše na Dojranski jězor. --Michawiki 15:38, 13. měr 2007 (CET)

Dobry dźeń, Michawiki. Runje sym předłoze {{Request}} a {{Rq/stub}} změnił po twojim namjeće. Maš namjet wo dalšich parametrach za předłohu {{Rq}}? Chceš pomocnu stronu Wikipedija:Stub napisać? Nimo tuteje pomocneje strony hišće faluja někotre hinaše. Hladaj prošu jónu do dokumentacije k předłoze {{Rq}}. Wutrobny postrow --Tlustulimu 15:54, 13. měr 2007 (CET)
Nětko je mały nowy zmylk nutř: Nic stuba, ale stub. -- Žane zdaće, kotre parametry su trěbne. Dyrbju to najprjedy pohladać. Postrow, --Michawiki 16:04, 13. měr 2007 (CET)
Nětko zmylkaj stej pola čerta ;-). Postrow --Tlustulimu 16:15, 13. měr 2007 (CET)
Pisanski čert zaso triksowa ;). --Tlustulimu 20:11, 25. měr 2007 (CEST)

Předłoha Rq/Dokumentacija

Witaj Tlustulimu. Sym runje tekst předłohi Rq/Dokumentacija rěčnje korigował. Wosebje posledni wotstawk běše njejasny. Njewužiwaj dopjelnić we woznamje "ergänzen", tutón werba ma hłownje woznam "erfüllen". Lěpši je "wudospołnić", ale we naspomnjenym wotstawku je po mojim měnjenju "wutworić" lěpši. Myslu sej, daš tam pokiwy, kak je móžno nowy parametry wutworić a přidać.
Dale: Hdźe móžu tekst srjedźneho kašćika namakać? Tam dyrbiš "Wopačna parameter" přez "Wopačny parameter" narunać. W tabeli je mi wuraz parametra OR njejasny. Wotstronjowaj namakanje teorijow? Što měniš z tym? Postrowy, --Michawiki 17:39, 13. měr 2007 (CET)

Runje korigowach zmylk "Wopačna parameter" do "Wopačny parameter" w předłoze {{Rq/wronguse}}. Přez "Wotstronjowaj namakanje teorijow" sym "Entferne Theoriefindung" přełožił. Tekst je w předłoze {{Rq/OR}}. Postrowy --Tlustulimu 17:49, 13. měr 2007 (CET)
Myslach, zo te zapiski su we rq/wrong1, worng2 atd. Zo maš pak dalšu předłohu, to njemóžach wědźeć. -- Što je "Theoriefindung"? Zwotkel maš te zapřijeće? Postrowy, (Tutón njepodpisany přinošk je wot wužiwarja Michawiki (diskusijapřinoški) --Tlustulimu 18:19, 13. měr 2007 (CET))
rq/wrong1 a wrong2 atd. su přikładowe wotkazy bjez (!) nastawkow za wozjewjenje zmylkow. Ideja je z ruskeje wikipedije. Njerediguj prošu falowace podpředłohi, dokelž po tym wjace njeby wozjewjenje zmylkow fungowało. Hišće prašenja? Postrowy --Tlustulimu 18:19, 13. měr 2007 (CET)
Sym jenož rěčne korektury činił, njejsym funkcionalnosć změnił. Kak falowace předpołohi njeredigować? Hdyž faluja, njeznaju je, njemóžu je tuž změnić. -- Što měniš tuž z Theoriefindung? -- Druhe prašenje: Něchtó je kategoriji "Ugricke rěče" a "Ugrofinske rěč" wutworił, najskerje Czestja abo někajki druhi čěski přećel. Korektnej mjenje pak dyrbitej "Ugriske rěče" a "Finougriske rěče" być. Kategorije njemóžeš přesunyć abo přemjenować. Jednorje prawej kategoriji wutworić? --Michawiki 18:56, 13. měr 2007 (CET)
"Theoriefindung" wird in der deutschen Wikipedia wie folgt erklärt:
Theoriebildung, Theoriefindung, Privattheorie, Original Research vor allem in Löschdiskussionen Bezeichnungen für einen Artikel oder Aussagen in Artikeln, auf die Punkt 2 von de:Wikipedia:Was Wikipedia nicht ist zutrifft: Wikipedia dient nicht der Theoriefindung, sondern der Theoriedarstellung. In ihr sollten weder neue Theorien, Modelle, Konzepte, Methoden aufgestellt noch neue Begriffe etabliert werden. Siehe de:Wikipedia:Theoriefindung oder das englische Original en:WP:OR.
(aus de:Hilfe:Glossar)
Jeli kategorije maja wopačnje hesła, potom dyrbimy jo nowje redigować. Momentanje změnju wšě nastawki wo městach a wsach změny dla předłohi {{Město}}. Postrowy --Tlustulimu 19:15, 13. měr 2007 (CET)

Dźakuju so. Sym runje sam w dewp a z interwiki zwjazanych wikipedijach slědźił. Słowo "Theoriefindung" so mi njespodoba. Tež w druhich wikipedijach njejsym wurazy namakał, kotrež so zdaja mi hodźace. Češćina na př. wužiwa vlastní výzkum "swójske slědźenjě". Wšě te wurazy (zwjetša přełožk jendźelskeho original research) woznamjenjeja proces nic něšto konkretne. To njehodźi so do našeje předłohi. Proces njehodźi so wotstronić. Bych namjetował: Swójske teorije abo swójske podaća. Te hodźa so wotstronić. Apropos: Změń Wotstronowaj do Wotstroń. Pola werbow ze sufiksom -ow- tutón sufiks jenož potom wosta, 1. hdyž jedna so wo nominalnu formu werba, tuž: infinitiw, ł-forma, werbalny substantiw a wobaj participaj; 2. we formach preterituma. Postrowy, --Michawiki 20:00, 13. měr 2007 (CET)

Mam tuž "Wotstronjowaj namakanje teorijow z nastawka." do "Wotstroń swójske teorije z nastawka" w předłoze {{Rq/OR}} změnić? Postrowy --Tlustulimu 20:20, 13. měr 2007 (CET)
Haj, to snano trjechny wuraz njeje, ale měnju, zo sej nichtó njemóže ničo pod "namakanje teorijow" předstajić.To klinči snano penibelne, ale myslu, zo teksty předłohow nimaja jenož za insiderow być, něwěrno? Ale snano maš swójsku ideju. By sej ty pod tutym wurazom něšto předstajić móhł, jeli njeby wědźał, wo čož dźe? Postrowy, --172.179.42.181 21:16, 13. měr 2007 (CET)

Ach ja, to sym ja runje był. --Michawiki 21:19, 13. měr 2007 (CET)

Dobry dźeń, Michawiki. Runje sym předłohu {{Rq/OR}} změnił. Nadźijam so, zo nowy tekst je lěpši hač stary. Mam wotkaz do pomocneho nastawka zastajić? Jeli haj, do kotreho? Wutrobny postrow --Tlustulimu 10:35, 14. měr 2007 (CET)

Kurów

Could you please write a stub http://hsb.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w - just a few sentences based on http://de.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w ? Only 3-5 sentences enough. Please.

PS. Article about Kurów is already on 148 languages. If you do that, please put interwiki link into English version. If your village/town/city hasn't on PL wiki, I can do article about it. Pietras1988 TALK 19:33, 20. měr 2007 (CET)

Very thx. You are great! Pietras1988 TALK 14:13, 25. měr 2007 (CEST)

Dobry wječor. Anybody had copied the article from the lowersorbian test wikipedia. I could translate it, because the differences between both sorbian languages in these case were very little. Postrowy (greetings) --Tlustulimu 19:44, 25. měr 2007 (CEST)

Славянские названия

Приветствую Вас, Tlustulimu! Хочу обратиться с одной просьбой к лужичанам-участникам Википедии с вашей странички обсуждения. С уважением, Нефедов Евгений.

Здравствуйте, господа! Dobry dźeń или dobry wječor или доброй ночи! Я хочу получить от вас наиболее полный список исконных славянских названий Германии и Австрии. Также, возможно, каких-либо других европейских стран. Если вас не затруднит, пожалуйста, составьте для меня максимально полный перечень ВСЕХ славянских названий Германии и Австрии, которые только вы знаете. Или, возможно, если вам удастся их где-то специально для этого узнать. Если бы вы мне сообщили славянские названия объектов в каких-либо других странах, кроме Германии и Австрии - возможно в Дании, Швейцарии или Голландии - это было бы тоже интересно. Меня интересуют славянские названия любых топографических объектов. Городов, деревень, лесов, лугов, рек, ручьев, озер, морских заливов, островов, гор, холмов, полей, урочищ, любые исконные славянские названия. И как можно больше! Обращаюсь к вам, т.к. полагаю, что если кто и помнит максимальное количество славянских названий тех объектов, в отношении которых сейчас чаще всего используется какое-либо неславянское название - то это именно вы! Все мы знаем о процессе онемечивания, который длился несколько столетий на ваших землях. И, вероятно длится до сих пор. И о том, что этому процессу сопутствовало искажение исконных названий - либо приспособление под другой язык, либо полное переименование тех или иных объектов. Мне очень интересно узнать, как это все называлось изначально, на самом деле. Полагаю, что эти названия до сих пор могут бытовать и бытуют в вашем языке. Кроме этого, меня интересует перечень славянских по происхождению немецких фамилий с исходным славянским вариантом фамилии. Любых, как измененных на немецкий манер славянских - например, Стерлич - Штирлиц, Столич - Штольц, Морич - Мёрц, Денич - Дёниц, Смоляр - Смолер, Лютарь - Лютер, так и просто переведенные на немецкий язык, например, Кравц - Шнайдер и т.д. Кроме этого, меня бы очень заинтересовали исконные славянские названия разных европейских народов и племен. Например, я слышал, что Тюринги по-славянски назывались Дурынги. Правда ли это? Если вам что-либо известно по этим вопросам, пожалуйста, не поленитесь и ответьте мне максимально подробно. Также хочу отметить свое удовлетворение от посещения вашего раздела в Википедии. Это очень приятно - что наша певучая славянская речь все еще звучит в Хошебусе, Будышине и возможно даже, в Дрежджанах, Липске, Житаве, Браниборе, Зверине и т.д. С огромным уважением и любовью к вам, братья-славяне, Нефедов Евгений, Москва, Россия. bond77@mail.ru Если вы хотите чтобы я что-то сделал для вас, пожалуйста сообщите мне об этом.

Kurzübersetzung: der Kollege interessiert sich für alles slawische in Deutschland. Den gleichen Text hat er auch mir geschickt. --Obersachse 08:32, 30. měr 2007 (CEST)
Dobry dźeń, Obersachse. Kannst du mir das Ganze mal übersetzten, denn ich habe seit 1985 ziemlich viel Russisch verlernt und hatte in der 10. Klasse mal eine 2. Ich kann zwar noch alles lesen, aber verstehen fällt mir schon sehr schwer mangels Praxis. Dźakuju so a wutrobny postrow --Tlustulimu 11:34, 30. měr 2007 (CEST)
Mach ich heute abend. Inzwischen habe ich ihm schon geantwortet (ein paar Links mit Gegenüberstellungen sorbischer/deutscher Name geschickt). Vielleicht kannst Du ja noch welche ergänzen. Wutrobne postrowy --Obersachse 11:50, 30. měr 2007 (CEST)

Die Übersetzung liegt jetzt in der Korčma. W.p. --Obersachse 15:18, 31. měr 2007 (CEST)

Ostern

Tlustulimu, ich wünsche Dir ein schönes Osterfest und verziehe mich solange in wikipediafreies Gefilde. W.p. --Obersachse 18:35, 5. apr 2007 (CEST)

Danke für die Wünsche, Obersachse. Ich wünsche dir ein schönes, friedliches Osterfest. Wutrobny postrow --Tlustulimu 18:39, 5. apr 2007 (CEST)

Biographie-Kasten

Kannst Du mal nachschauen, warum die Geburtsstadt von Marja Grólmusec im Kasten nicht zu sehen ist? Qualia 16:33, 9. apr 2007 (CEST)

Danke für den Hinweis. Der Variablenname war in der Vorlage falsch geschrieben, nämlich ohne Überzeichen (Richtig ist ja ródne město. Bei ródne fehlte der Strich.). Ich werde denn mal alle Artikel die die Vorlage verwenden, durchgucken müssen, weil der Variablenname korrigiert wurde. In der Dokumentation steht er schon richtig drin. Nur komisch, daß der Fehler noch keinem aufgefallen ist. Frohes Schaffen --Tlustulimu 16:46, 9. apr 2007 (CEST)
Habe gerade alle Artikel korrigiert. Wutrobny postrow --Tlustulimu 17:15, 9. apr 2007 (CEST)

Pjeńk / zarodk

Luby Tlustulimu,

najskerje pokaza so w diskusiji, zo by derje było, pjeńki na zarodki přemjenować.--Nepl 14:24, 12. apr 2007 (CEST)

Dobry wječor, Neplo. Runje sym přesunył wšě předłohi, kotrež su słowo pjenk wobsahowali we mjenu. Zdźěla sym nastawki aktualizował, ale hišće nic wšě, dokelž tu su wjele nastawkow, kotrež wobsahuja staru předłohu {{Bio-pjenk}}. Eksistuje robot, kotryž awtomatisce móže mjeno předłohi w nastawku změnić? Wutrobny postrow --Tlustulimu 18:39, 12. apr 2007 (CEST)
<ironija>Mamy najskerje wjace (njezregistrowanych!) botow hač wužiwarjow.</ironija> Jenički, kiž jow znajmeńša z botflag wokoło jurdwje, je Wužiwar:JAnDbot. Snadź móžeš so jeho jónu woprašeć. JanD (Jan Dudik abo Dudek) je tež husćišo w čěskim IRC-kanalu. Postrowy --Dundak 02:15, 15. apr 2007 (CEST)

Wikify

Dobry dźeń, Tlustulimu! In der Vorlage Rq gibt es die Variable wikify. Es wäre schön, wenn Artikel mit dieser Variablen in eine spezielle Podkategorija von Kategorija:Wikipedija:Hladanje kommen. Ansonsten sind diese Artikel nicht zu finden und die Variable ist nicht sehr hilfreich. Kannst Du die Vorlage anpassen. Postrowy Qualia 16:18, 25. apr 2007 (CEST)

Dobry dźeń, Qualia. Ich habe mal die Vorlage {{Rq/wikify}} angepaßt, denn dort war noch gar keine Kategorie drin. Die neue Kategorie heißt: Kategorija:Wikipedija:Wikificěrować. Ich guck mir denn mal die anderen Untervorlagen von {{Rq}} an. Vielleicht finde ich ja noch welche ohne Kategorie. Danke für den Hinweis. Wutrobny postrow --Tlustulimu 15:30, 26. apr 2007 (CEST)

Bahnowa smjetanka abo dulkata smjetanka

Im Artikel über die bahnowa smjetanka, schreibst Du von der dulkata smjetanka. Kannst Du mal überprüfen in welchen der beiden Artikel der Text gehört? Qualia 19:16, 30. apr 2007 (CEST)

Der Text ist dort richtig, denn er steht ja unter der Überschrift "Podobna družina" (ähnliche Art). Aber er könnte ja auch in den Artikel dulkata smjetanka unter die zu ergänzende Überschrift "Wopis" (Beschreibung) kopiert werden, müßte dann dort aber mal ergänzt werden. Soll ich oder willst du den Text in den kleineren Artikel kopieren. Leider konnte ich in meinen beiden Quellen nicht mehr über dulkata smjetanka finden. Postrow --Tlustulimu 19:25, 30. apr 2007 (CEST)
Ich meine die Abschnitte Wopis und Přestrjeń Qualia 19:27, 30. apr 2007 (CEST)
Ach ja. Ich habe die Fehler gerade behoben. Danke für den Hinweis. Wutrobny postrow --Tlustulimu 19:32, 30. apr 2007 (CEST)
Ich habe eine paar eksterne wotkazy angehängt, da findet man die notwendigen Informationen. Heute komme ich nicht mehr selbst dazu. Qualia 19:49, 30. apr 2007 (CEST)

Fehler in der Vorlage Rq

Dobry dźeń, Tlustulimu, in der Vorlage Rq muss irgendwo ein Fehler stecken. Jedenfalls werden alle bio-zarodki aus dieser Vorlage in der Kategorija:Zarodk wo biologiji nicht unter dem ersten Buchstaben, sondern unter der Klammer { einsortiert. Ich vermute irgendwo ist das Zeichen { zu viel. Die Vorlage Bio-zarodk selbst ist nicht betroffen. Kannst Du den Fehler beheben? Postrowy Qualia 11:30, 6. meje 2007 (CEST)

Dobry dźeń, Qualia. Danke für den Hinweis. Ich habe gerade die Untervorlage {{Rq/zarodkowyTyp}} geändert. Jetzt wird nicht mehr unter { einsortiert. Die Untervorlage ist für die Kategorien aller Artikel mit x-zarodk (also Keim) "zuständig", die über {{Rq}} "markiert" wurden. Wutrobny postrow --Tlustulimu 14:28, 6. meje 2007 (CEST)

Přesuwanje předłohi

Dobry wječor Tlustulimu, po mojim měnjenju budźe lěpje, hdyž mamy Předłoha:Zarodk po fachach pod hesłom Předłoha:Zarodk po předmjeće. Njezwěrju so pak, předłohu přesuwać, boju so, zo móhł něšto skóncować. By ty to za mnje činił? Za kandidaturu přeju ći wšo najlěpše. To žno budźe! --Dundak 00:16, 12. meje 2007 (CEST)

Witamy, Dundako. Runje sym předłohu do noweho hesła přesunył. A potom sym wšě předłohi korigował, kotrež wužiwaja tu předłohu. Dobru nóc --Tlustulimu 00:48, 12. meje 2007 (CEST)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije