K wobsahej skočić

Labiodentalne konsonanty

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
(ze strony „” sposrědkowane)
Městna artikulacije
Labial
Bilabial
Labial-welar
Labial-alweolar
Labial-dental
Koronal
Lango-labial
Interdental
Dental
Alweolar
Apikal
Laminal
Postalweolar
Alweolo-palatal
Retrofleks
Dorsal
Palatal
Labial-palatal
Welar
Uwular
Uwular-epiglotal
Radikal
Faringal
Epigloto-faringal
Epiglotal
Glotal
Tuta strona wobsahuje fonetiske informacije w IPA, kotrež so snano w někotrych wobhladowakach prawje njepokaza.

[Pomoc!]
[Wobdźěłaj]

Labiodentalne konsonanty (abo labiodentale, hubozubne konsonanty; łać. labium "huba" + łać. dens "zub") maja městno artikulacije mjez delnjej hubu a hornimi zubami. Na rozdźěl wot wjetšiny bilabialnych konsonantow, kiž tworja połnu zawěru, bliža so pola labiodentalnych konsonantow hornje zuby a delnja huba jenož tak daloko, zo wutwori so na tutym městnje wužina. Hornjoserbšćina ma dwaj hubozubnej konsonantaj: njespěwny /f/ a spěwny /v/[1].

Labiodentalne a bilabialne konsonanty so zjednoća do labialnych konsonantow.

Přehlad wo labiodentalnych zwukach:

2 — delnja huba; 3 — hornje zuby[2]
IPA wopisowanje přikład
[f] njespěwny labiodentalny frikatiw hsb. fakt
[v] spěwny labiodentalny frikatiw ruš. волкvolk] "wjelk"
[ʋ] spěwny labiodentalny aproksimant niž. wang [ʋɑŋ] "Wange"
[ɱ] spěwny labiodentalny nasal kukuya [ɱíì] "woči"
[] njespěwny labiodentalny plosiw grjek. σάπφειρος [ˈsafiro̞s̠] "Saphir"
[] spěwny labiodentalny plosiw grjek. σάμπβειρος [ˈsaviro̞s̠] "Sabhir"
[p̪͡f] njespěwny labiodentalny afrikat tsonga timpfuvu [tiɱp̪͡fuβu] "Flusspferd"
[b̪͡v] spěwny labiodentalny afrikat tsonga shilebvu [ʃileb̪͡vu] "broda"
[p̪͡fʼ] labiodentalny ejectivny afrikat tsetsaut apfʼo [ap̪͡fʼo] "warić"
[] labiodentalny ejectivny fricatiw yapšćina f'aang [aːŋ] "wuhor"

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Nóžki[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  1. Šewc-Schuster H. Gramatika hornjoserbskeje rěče. — Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984. — Zwjazk 1 fonologija, fonetika a morfologija. — S. 22—23.
  2. Šewc-Schuster H. Gramatika hornjoserbskeje rěče. — Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984. — Zwjazk 1 fonologija, fonetika a morfologija. — S. 18—19.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Labiodentalne konsonanty – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije