K wobsahej skočić

Železnica

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
ICE 3 – wysokospěšnostny ćah Němskeje železnicy

Železnica je na kolije wjazany wobchadny srědk za transportowanje wosobow abo tworow z ćahami. Spočatnje pomjenowaše zapřijeće jenož wot spočatka 19. lětstotka nastatu nowu formu wobchadnych pućow ze železa, na kotrychž so wozy prěnjotnje z pomocu konjow pohibowachu. Hač do srjedź 20. lětstotka dominowaše potom parna lokomotiwa železniski wobchad. W tym času – do rozwića indiwidualneho wobchada z awtami – běše železnica najwažniši nadregionalny wobchadny srědk. Dźensa wužiwaja so hłownje dieselowe abo elektriske lokomotiwy.

We wjele rěčach wotwodźuje so słowo za železnicu hač do dźensnišeho wot wobchadneho puća, tak w němčinje („Eisenbahn“), francošćinje („chemin de fer“) abo rušćinje („železnaja doroga“).

Prěnja železniska čara w Serbach běše zwisk mjez Drježdźanami a Zhorjelcom přez Budyšin, kotryž so w lěće 1846 wotewri.

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: Železnica – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije